Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Култура

Конкурси за пројекте у области културе за 2022.годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у култури Републике Српске за 2022. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2022. години.

 

У складу са Правилником о поступку избора и начину суфинансирању програма и пројеката у култури Републике Српске, расписано је девет појединачних конкурса из области културе и умјетности који се односе на позоришну умјетност, књижевне манифестације, издавачку дјелатност, музичку и музичко-сценску умјетност, визуелну и мултимедијалну  умјетност, културно насљеђе, пројекте културно – умјетничко друштава и ансамбала народних игара и пјесама, програм рада репрезентативних струковних удружења, те на културно стваралаштво националних мањина Републике Српске.

 

Право подношења пријава на јавни конкурс имају правна лица регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности на територији Републике Српске, као и јавне установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, и то искључиво са пројектима за које је планирано више извора финансирања, водећи при том рачуна да предвиђено суфинансирање од стране Министарства просвјете и културе не прелази 80 одсто од укупног буџета пројекта.

 

Подносиоци пријава сву потребну документацију треба да доставе у складу са одредбама сваког појединачног конкурса и на обрасцима које је прописало Министарство просвјете и културе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Сви конкурси, уз обавезне пратеће обрасце за пријаву те обрасце за процјену квалитета пријављених пројеката, доступни су на порталу Владе Републике Српске - на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске (www.vlаdаrs.nеt).

 

Конкурси остају отворени 30 дана од дана објављивања, односно до 20. маја 2022. године.

 

Више о конкурсима (секција Документи)

 

 

Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2019. годину

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2019. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2019. години.

 

У складу са Правилником о суфинансирању јавних потреба у култури Републике Српске, расписано је осам појединачних конкурса из области културе и умјетности који се односе на  кинематографију и филмске фестивале, на позоришну умјетност, књижевне манифестације, издавачку дјелатност, музичку и музичко-сценску умјетност, визуелну и мултимедијалну  умјетност, културно насљеђе и културно-умјетнички аматеризам те на културно стваралаштво националних мањина Републике Српске.

 

Право подношења пријава на јавни конкурс имају правна лица регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности на територији Републике Српске, као и јавне установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, и то искључиво са пројектима за које је планирано више извора финансирања, водећи при том рачуна да предвиђено суфинансирање од стране Министарства просвјете и културе не прелази 70 одсто од укупног буџета пројекта.

 

Више о конкурсу (водич, конкурси, обрасци)

 

 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности за 2018. годину, у категоријама производње домаћих кратких играних, документарних и анимираних филмова

 

Право учешћа у Јавном конкурсу имају сви заинтересовани продуценти чији је правни положај регулисан Законом о кинематографији („Службени гласник Републике Српске“, 37/09), односно, привредна друштва, која су уписана у одговарајући привредни регистар Агенције за предузетничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), који се води за територију Републике Српске, чија је основна дјелатност производња кинематографских дјела (шифра дјел. 5911), који испуњавају услове утврђене Јавним конкурсом и поднесу неопходну конкурсну документацију која је постављена уз текст Јавног позива

 

Право учешћа на Јавни конкурс немају:

 1. телевизијске станице,
 2. филмови наведени у члану 8. Закона о кинематографији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/09),
 3. ранији корисници буџетских средстава (продуценти, продуцентске куће, аутори, одговорна и овлаштена лица, или лица која се препознају у достављеном филмском пројекту са промијењеним називом регистованог правног лица), који су се према буџетским средствима Републике понашали неодговорно, или нису испоштовали обавезе дефинисане уговором који су потписали са Министарством.

Обавезна конкурсна документација за све категорије филмских пројеката конкурса:

 • Извод из привредног регистра АПИФ-а, које води за територију Републике Српске, који није старији од три мјесеца.

 

Више о конкурсу

Прилози:

Изјава о ауторском праву

Изјава продуцента

Пријавни образац

 

 

Суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу

Пројекти међународне сарадње треба да испуњавању сљедеће услове:

 • да имају обезбијеђено најмање 15.000 КМ из иностраних фондова;
 • да уз пријаву на конкурс имају приложен уговор, односно гаранцију о одобреним финансијским средствима из иностраног фонда и
 • да њихова реализација, са припремом, траје најмање три мјесеца.

 

Пројекти децентрализације у култури треба да испуњавају сљедеће услове:

 • да промовишу умјетничке и културне садржаје високог квалитета домаће продукције;
 • да планираним буџетом за реализацију пројекта имају предвиђене и друге изворе суфинансирања;
 • да доставе доказ о сарадњи са установом културе из јединице локалне самоуправе у којој се програм реализује; 
 • да садрже различите форме културног израза из различитих области културе и умјетности са додатном компонентом едукативног карактера (предавање, радионице или округли сто на тему изведеног садржаја, упознавање са елементима извођачке умјетности);
 • да се пројекат изводи најмање три мјесеца;
 • да се пројектне активности реализују у најмање три јединице локалне самоуправе и то: Билећа, Брод, Вишеград, Козарска Дубица, Котор Варош, Милићи, Нови Град, Соколац, Србац, Станари, Фоча, Челинац, Братунац, Власеница, Доњи Жабар, Костајница, Љубиње, Невесиње, Пелагићево, Петровац, Петрово, Рибник, Рогатица, Хан Пијесак, Шамац, Шипово, Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар, Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Рудо, Сребреница, Трново, Чајниче и Шековићи.

 

Право учешћа у расподјели средстава из тачке I имају организације, удружења грађана и установе за обављање културне дјелатности регистроване на територији Републике Српске.

Установе културе чији је оснивач Република не могу учествовати у расподјели средстава.

Једна организација може конкурисати само са једним пројектом

 

Више о конкурсу (секција Документи)

 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области кинематографске дјелатности за 2017. годину

 

Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање филмских пројеката, и то:

 • домаћих кратких играних филмова
 • домаћих документарних филмова
 • домаћих анимираних филмова

 

Право учещћа на Јавном конкурсу имају сви заинтересовани продуценти чији је правни положај регулисан Законом о кинематографији („Службени гласник Републике Српске“, 37/09), односно, привредна друщтва, која су уписана у одговарајући привредни регистар Агенције за предузетничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), који се води за територију Републике Српске, са регистрованом основном дјелатнощћу производња кинематографских дјела (щифра дјел. 5911), који испуњавају услове утврђене Јавним конкурсом и поднесу неопходну конкурсну документацију која је постављена уз текст Јавног позива на www.vladars.net и www.ekulturars.com

 

Више о конкурсу 

 

 

Суфинансирање пројеката културног ствaралаштва националних мањина у 2016. години

 

На јавни конкурс могу да се пријаве: 

 1. удружења националних мањина регистрована на локалном нивоу и
 2. удружења националних мањина од посебног значаја за Републику.

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте:

 1. који афирмишу културу и културну разноликост путем очувања, заштите и презентације културног насљеђа националних мањина,
 2. који су истраживачки, едукативни и промотивни из области културе националних мањина,
 3. који су намијењени дјеци и младима, а у сврху очувања културе националних мањина,
 4. којима се врши повезивање више удружења исте националне мањине у Републици ради очувања и богатијег презентовања њихове културне традиције,
 5. којима се унапређује сарадња са сродним удружењима националних мањина изван Републике,
 6. којима се унапређује сарадња између различитих удружења националних мањина са циљем промоције богатства различитости и
 7. којима се промовише и доприноси одржавању вишегодишњих програмских активнисти националних мањина.

 

Више о конкурсу (секција документи)

 

Конкурс за суфинансирање потреба у култури 2016 

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2016. годину, односно шест појединачних конкурса за посебна подручја културне дјелатности, за шта је буџетом планирано укупно 630.000 марака.

 

Ријеч је Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката филмских фестивала, Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката позоришне продукције и позоришних фестивала, Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката књижевно-умјетничког стваралаштва у области издавачке дјелатности, Јавном конкурсу за суфинансирање књижевних манифестација, Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката из области ликовне и примијењене умјетности, дизајна и архитектуре те Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката из музичке и музичко-сценске дјелатности.

 

Право подношења пријаве на Јавни конкурс имају правна лица регистрована искључиво за обављање културно-умјетничке и издавачке дјелатности у Републици Српској и установе које обављају дјелатност из области културе, чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

 

Јавни конкурс