Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Образовање

Суфинансирање пројеката и програма из области образовања

 

Министарство просвјете и културе је расписало ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката и програма из области образовања за расподјелу дијела прихода од игара на срећу:

 

 

I

(1)  Расписује се jавни конкурс за суфинансирање пројеката из области образовања за расподјелу дијела прихода од игара на срећу и то:     

     а) ванинституционално образовање и васпитање дјеце и омладине   и

     б) развој цивилног друштва у области образовања.

(2)  Конкурс се расписује и за суфинансирање програма из области ванинституционалног образовања и васпитања дјеце и омладине од дијела прихода од игара на срећу.

II

(1)   Право учешће у расподјели средстава из тачке I подтачка 1. имају установе и удружења грађана из области ванинституционалног образовања и васпитања дјеце и омладине.

(2)   Право учешће у расподјели средстава из тачке I подтачка 2. имају организације и удружења грађана из области ванинституционалног образовања и васпитања дјеце и омладине.

III

Приходи од накнада од игара на срећу и остварене добити Лутрије Републике Српске усмјеравају се за финансирање пројеката, програма и организација, на основу сљедећих општих критеријума:       

а) допринос пројеката (планова и програма) за остваривање јавног интереса (број корисника, реализовани  програми, остварени  и предвиђени социјални учинци и слично);

б) транспарентности и могућности вршења контроле остварених резултата (индикатора учинка);

в) препорука стручњака из области у којој је пројекат припремљен и

г) износа средстава потребних за финансирање реализације пројекта, односно учешћа у финансирању пројекта (сопствена средства, донације, средства из буџета Републике Српске, средства из буџета јединица локалне самоуправе и других средстава).

 

Више о конкурсу