Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Спорт

Јавни позив за суфинансирање спортских манифестација од значаја за републику српску за 2019. годину

 

Право пријаве на јавни позив имају спортске организације са сједиштем у Републици Српској и Брчко Дистрикту, БиХ које испуњавају услове да су:

 • уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који води Министарство породице, омладине и спорта до дана објављивања јавног позива,
 • доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава, уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2018/19. години, по било којем основу.

Максималан износ од расподјеле буџетских средстава за суфинансирање активности спортских организација је 25.000,00 КМ

 

Рок за достављање пријава је 18. март 2019. године.

 

Више о конкурсу

 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2018. години

 

НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 90.000,00 КМ врши се за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у износу од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ по пројекту, а који се односе на:

 1. изградњу спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављење спортским активностима),
 2. реконструкцију, санацију и адаптацију спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављење спортским активностима).

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају:

 1. спортске организације Републике Српске које су: - уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта, - доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2017. и 2018. години по било којем основу;
 2. јединице локалне самоуправе Републике Српске и
 3. образовне институције Републике Српске (основне, средње школе и универзитети).

 

Више о конкурсу

 

Јавни позив за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2018. годину

 

Министарство породице, омладине и спорта позива спортске савезе, спортске организације и спортска стручна удружења у Републици Српској да доставе своје програме спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2018. годину, ради израде Нацрта програма развоја спорта Републике Српске са приоритеним областима финансирања за 2018. годину.

 

Програми спортских манифестација се требају доставити до 23. марта 2018. године, на Пријави за достављање програма спортских манифестација од значаја за Републику Српску

 

Јавни позив за достављање спортских манифестација од посебног и значаја за Републику Српску за 2018.годину

 

 

Јавни позив за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2017. годину

 

Министарство породице, омладине и спорта позива спортске савезе, спортске организације и спортска стручна удружења у Републици Српској да доставе своје програме спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2017. годину, ради израде Нацрта програма развоја спорта Републике Српске са приоритеним областима финансирања за 2017. годину.

 

Јавни позив

Пријава за достављање програма спортских манифестација

 

 

Конкурси за суфинансирање у области спорта

 

Министарство породице, омладине и спорта расписало је данас пет конкурса у области спорта у оквиру којих ће бити подијељена средства у износу од 625 000 КМ.

 

Расписани су конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Брчко Дистрикту БиХ у 2016. години, конкурс за суфинансирање активности спортских организација лица са инвалидитетом и појединаца спортиста са инвалидитетом са сједиштем у Републици Српској у 2016. години, конкурс за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције и санације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2016. години, конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2016. години и конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2016. години.

 

Више о конкурсима

 

 

Јавни позив: за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2016. годину

Министарство породице, омладине и спорта позива спортске савезе, спортске организације и спортска стручна удружења у Републици Српској да доставе своје програме спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2016. годину, ради израде Програма развоја спорта Републике Српске са приоритетним областима финансирања за 2016. годину.

 

1. Потребна документација за уврштавање спортских манифестација од посебног значаја за Републику Српску:

Пријава спортског савеза или спортске организације за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја за Републику Српску мора да садржи сљедећу документацију, и то:

a) Пројекат реализације спортске манифестације у којем је неопходно назначити:

 1. учеснике (број учесника, из којих земаља долазе, које старосне доби и др.),
 2. ниво такмичења (регионални, балкански, европски и свјетски),
 3. ефекти значаја за Републику Српску,
 4. врсту манифестације (екипна, појединачна такмичења и сл.),
 5. неопходна финансијска средства за реализацију манифестације – приходи и расходи детаљно описани,

 

б) Сагласност за организацију спортске манифестације на територији Републике Српске (Сагласност издаје Министарство породице, омладине и спорта),

в) Одобрење за организацију такмичења или извод из званичног Календара такмичења матичне балканске, европске или свјетске федерације/асоцијације,

г) Именовање одговорног лица за организацију такмичења и коресподенцију са Министарством породице, омладине и спорта,

д) Копију рјешења о упису у Регистар спортских организација и других организација у области спорта подносиоца захтјева.

 

2. Потребна документација за уврштавање спортских манифестација од значаја за Републику Српску:

 

Пријава спортског савеза, спортске организације или спортског стручног удружења у Републици Српској за достављање програма спортских манифестација од значаја за Републику Српску мора да садржи сљедећу документацију, и то:

а) Пројекат реализације спортске манифестације у којем је неопходно назначити:

 1. учеснике (број учесника, које старосне доби и др.),
 2. ефекти значаја за Републику Српску,
 3. традицију манифестације (колико се дуго одржава иста),
 4. карактер манифестације (локални, регионални, међународни или едукативни и сл.),
 5. врсту манифестације (екипна, појединачна такмичења и сл.),
 6. неопходна финансијска средства за реализацију манифестације – приходи и расходи детаљно описани,

 

б) Сагласност за организацију спортске манифестације на територији Републике Српске (Сагласност издаје Министарство породице, омладине и спорта),

в) Именовање одговорног лица за организацију такмичења и коресподенцију са Министарством породице, омладине и спорта,

г) Копију рјешења о упису у Регистар спортских организација и других организација у области спорта подносиоца захтјева.

 

Јавни позив

Пријава

 

 

Суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2015. години

 

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 150.000,00 КМ врши се за суфинансирање спортских активности у износу од 500,00 КМ до 15.000,00 КМ по пројекту, а које се односе на:

 1. организацију традиционалних спортских манифестација или турнира међународног и републичког значаја (у циљу развоја и промоције спорта Републике Српске),
 2. учешће на међународним такмичењима - регионална лига, европске и свјетске лиге/првенства/купови (у циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске).

 

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације са сједиштем у Републици Српској које испуњавају услове из тачке 1. конкурса, односно да су:

 • уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који води Министарство породице, омладине и спорта до дана објављивања конкурса,
 • доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава, уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2014. и 2015. години, по било којем основу.

Више о конкурсу

 

Суфинансирање пројеката изградње, реконструкције и санације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2015. години

 

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 90.000,00 КМ врши се за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције и санације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у износу од 500,00 КМ до 10.000,00 КМ по пројекту, а који се односе на:

 1. изградњу спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављење спортским активностима),
 2. реконструкцију и санацију спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављење спортским активностима).

Право учешћа на конкурсу имају:

 • спортске организације Републике Српске које су:
  - уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта,
  - доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2014. и 2015. години по било којем основу;
 • јединице локалне самоуправе Републике Српске и
 • образовне институције Републике Српске (основне, средње школе и универзитети).

 Више о конкурсу

 

Суфинансирање активности спортских организација лица са инвалидитетом и појединаца спортиста са инвалидитетом са сједиштем у Републици Српској у 2015. години

 

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 50.000,00 КМ врши се за суфинансирање спортских активности у износу од 500,00 КМ до 10.000,00 КМ по пројекту, а које се односе на:

 1. учешће на међународним такмичењима - регионална лига, европске и свјетске лиге/првенства/купови (у циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске),
 2. учешће на првенствима/куповима Републике Српске или Босне и Херцеговине (у циљу развоја спортских грана/грана спорта Републике Српске),
 3. појединце спортисте са инвалидитетом за учешће на међународним такмичењима (у циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске),
 4. организацију традиционалних спортских манифестација или турнира међународног и републичког значаја (у циљу развоја и промоције спорта Републике Српске).

 

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације лица са инвалидитетом и појединци спортисти са инвалидитетом са сједиштем у Републици Српској који испуњавају услове из тачке 1. конкурса, односно да су:

 • уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта, који води Министарство породице, омладине и спорта до дана објављивања конкурса,
 • доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава, уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2014. и 2015. години, по било којем основу.

Више о конкурсу

 

 

Суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Брчко Дистрикту БиХ у 2015. години

 

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 50.000,00 КМ врши се за суфинансирање спортских активности у износу од 500,00 КМ до 10.000,00 КМ по пројекту, а које се односе на:

 1. учешће на званичним првенствима Републике Српске или Босне и Херцеговине (у циљу развоја спортских грана/грана спорта Републике Српске),
 2. учешће на међународним такмичењима - регионална лига, европске и свјетске лиге/првенства/купови (у циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске),
 3. организацију традиционалних спортских манифестација или турнира међународног и републичког значаја (у циљу развоја и промоције спорта Републике Српске).

 

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације са сједиштем у Брчко Дистрикту БиХ које испуњавају услове из тачке 1. конкурса, односно да су:

 • уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта, који води Министарство породице, омладине и спорта до дана објављивања конкурса,
 • доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава, уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2014. и 2015. години, по било којем основу,
 • да су чланови гранског спортског савеза Републике Српске.

Више о конкурсу