Подстицаји
Одштампај

Међународна размјена студената и академског особља

Међународна размјена студената и академског особља (2023)

 

Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља за академску 2022/23 годину за:

 1. одлазак редовних студената сва три циклуса студија са јавних високошколских установа (у даљем тексту: високошколске установе) из Републике Српске (у даљем тексту: Република), ради студирања на високошколским установама у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству,
 2. одлазак академског особља са јавних високошколских установа из Републике у иностранство ради образовног и/или научноистраживачког, односно културноумјетничког рада на високошколским установама и/или научноистраживачким, односно културно-умјетничким установама у иностранству,
 3. долазак студената сва три циклуса студија са акредитованих високошколских установа из иностранства ради студирања на високошколским установама у Републици, као и ради обављања стручне студентске праксе на високошколским установама и/или научноистраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици,
 4. долазак академског особља са акредитованих високошколских установа из иностранства ради образовног и/или научноистраживачког, односно културноумјетничког рада на високошколским установама и/или научноистраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици

 Више о конкурсу

 

Међународна размјена студената и академског особља (2022)

 

Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља за академску 2021/22 годину за:

 1. одлазак редовних студената сва три циклуса студија са јавних високошколских установа (у даљем тексту: високошколске установе) из Републике Српске (у даљем тексту: Република), ради студирања на високошколским установама у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству,
 2. одлазак академског особља са јавних високошколских установа из Републике у иностранство ради образовног и/или научноистраживачког, односно културноумјетничког рада на високошколским установама и/или научноистраживачким, односно културно-умјетничким установама у иностранству,
 3. долазак студената сва три циклуса студија са акредитованих високошколских установа из иностранства ради студирања на високошколским установама у Републици, као и ради обављања стручне студентске праксе на високошколским установама и/или научноистраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици,
 4. долазак академског особља са акредитованих високошколских установа из иностранства ради образовног и/или научноистраживачког, односно културноумјетничког рада на високошколским установама и/или научноистраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици.

 

Више о конкурсу

 

Међународна размјена студената и академског особља (2021)

 

Расписан  је Јавни конкурс  за  суфинансирање међународне  размјене  студената  и академског особља за академску 2020/21 годину за:

 1. одлазак  редовних  студената  сва  три  циклуса  студија  са  јавних  високошколских установа    даљем  тексту:  високошколске  установе)  из  Републике  Српске    даљем  тексту: Република),  ради  студирања  на  високошколским  установама  у  иностранству,  као  и  ради обављања стручне студентске праксе у иностранству, 
 2. одлазак  академског  особља  са  јавних  високошколских  установа  из  Републике у иностранство ради образовног и/или научноистраживачког, односно културно умјетничког рада на високошколским установама и/или научноистраживачким,  односно културно‐умјетничким установама у иностранству, 
 3. долазак  студената  сва  три  циклуса  студија  са  акредитованих  високошколских установа из иностранства ради студирања на високошколским установама у Републици, као и ради  обављања  стручне  студентске  праксе  на  високошколским  установама  и/или научноистраживачким установама, односно културно‐умјетничким установама у Републици, 
 4. долазак  академског  особља  са  акредитованих  високошколских  установа  из иностранства ради образовног и/или научноистраживачког, односно културно умјетничког рада на високошколским установама и/или научноистраживачким,  односно културно‐умјетничким установама у Републици.

 

Конкурс је отворен до 9. октобра ове године.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Међународна размјена студената и академског особља (2019)

 

Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља за академску 2018/19 годину за:

 1. одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних високошколских установа (у даљем тексту: ВШУ) из Републике Српске ради студирања на ВШУ у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству;
 2. одлазак академског особља са јавних ВШУ из Републике Српске у иностранство ради образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на ВШУ и/или научно-истраживачке, односно културно-умјетничке установе у иностранству;
 3. долазак студената првог, другог и трећег циклуса студија са акредитованих ВШУ из иностранства ради студирања на јавним ВШУ у Републици Српској, као и ради обављања стручне студентске праксе на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској и
 4. долазак академског особља са акредитованих ВШУ из иностранства ради образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Међународна сарадња

 

На основу члана 106. став 1. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 33/14) и члана 3. Правилника о мјерилима за остваривање и суфинансирање Програма међународне научноистраживачке сарадње („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/15 и 36/16), Министарство науке и технологије  расписује koнкурс за:

 1. Суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима у иностранству у 2018. години
 2. Суфинансирање доласка страних научника по позиву у 2018. години
 3. Суфинансирање учешћа у научноистраживачким програмима европске уније у 2018. години

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се поштом на адресу: Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука, са обавезном назнаком "Пријава на конкурс за суфинансирање Програма међународне сарадње у 2018. години".

 

Пријаве се, такође, могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе РС, ламела А, приземље).

 

Пријаве за тачке 1, 2. и 3. конкурса примају се до 31.10.2018. године.

Више о конкурсу

 

 

 

На основу члана 136. став 4. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16.), члана 4. став 1) Правилника о суфинансирању међународне размјене студената и академског особља (''Службени гласник Републике Српске'', број: 25/15), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује

 

Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља 

 

Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља 2018 године оних кандидата који размјену започињу у 2018 години, за:

 1. одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних ВШУ из Републике Српске ради студирања на ВШУ у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству;
 2. одлазак академског особља са јавних ВШУ из Републике Српске у иностранство ради образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на ВШУ и/или научно- истраживачке, односно културно-умјетничке установе у иностранству;
 3. долазак студената првог, другог и трећег циклуса студија са акредитованих ВШУ из иностранства ради студирања на јавним ВШУ у Републици Српској, као и ради обављања стручне студентске праксе на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској и
 4. долазак академског особља са акредитованих ВШУ из иностранства ради образовног и/или научно- истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.

 

Више о конкурсу (секција Документи)