Подстицаји
Одштампај

Међународна размјена студената и академског особља

Међународна размјена студената и академског особља (2019)

 

Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља за академску 2018/19 годину за:

 1. одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних високошколских установа (у даљем тексту: ВШУ) из Републике Српске ради студирања на ВШУ у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству;
 2. одлазак академског особља са јавних ВШУ из Републике Српске у иностранство ради образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на ВШУ и/или научно-истраживачке, односно културно-умјетничке установе у иностранству;
 3. долазак студената првог, другог и трећег циклуса студија са акредитованих ВШУ из иностранства ради студирања на јавним ВШУ у Републици Српској, као и ради обављања стручне студентске праксе на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској и
 4. долазак академског особља са акредитованих ВШУ из иностранства ради образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Међународна сарадња

 

На основу члана 106. став 1. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 33/14) и члана 3. Правилника о мјерилима за остваривање и суфинансирање Програма међународне научноистраживачке сарадње („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/15 и 36/16), Министарство науке и технологије  расписује koнкурс за:

 1. Суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима у иностранству у 2018. години
 2. Суфинансирање доласка страних научника по позиву у 2018. години
 3. Суфинансирање учешћа у научноистраживачким програмима европске уније у 2018. години

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се поштом на адресу: Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука, са обавезном назнаком "Пријава на конкурс за суфинансирање Програма међународне сарадње у 2018. години".

 

Пријаве се, такође, могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе РС, ламела А, приземље).

 

Пријаве за тачке 1, 2. и 3. конкурса примају се до 31.10.2018. године.

Више о конкурсу

 

 

 

На основу члана 136. став 4. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16.), члана 4. став 1) Правилника о суфинансирању међународне размјене студената и академског особља (''Службени гласник Републике Српске'', број: 25/15), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује

 

Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља 

 

Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља 2018 године оних кандидата који размјену започињу у 2018 години, за:

 1. одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних ВШУ из Републике Српске ради студирања на ВШУ у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству;
 2. одлазак академског особља са јавних ВШУ из Републике Српске у иностранство ради образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на ВШУ и/или научно- истраживачке, односно културно-умјетничке установе у иностранству;
 3. долазак студената првог, другог и трећег циклуса студија са акредитованих ВШУ из иностранства ради студирања на јавним ВШУ у Републици Српској, као и ради обављања стручне студентске праксе на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској и
 4. долазак академског особља са акредитованих ВШУ из иностранства ради образовног и/или научно- истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.

 

Више о конкурсу (секција Документи)