Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Издавачка дјелатност

Суфинасирање научних публикација у 2019. години

 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво  расписало је Конкурс за  суфинансирање научних публикација у 2019. години.

Министарство суфинансира сљедеће научне публикације:

  1. Научне монографије  
  2. Научне часописе
  3. Зборнике

Право пријаве на конкурс имају аутори научних публикација уписани у Регистар истраживача који се води при Министарству, односно E-CRIS.RS систем, високошколске установе, научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству (односи се на институте и удружења) и овлашћени издавачи научних публикација, по одређеном, конкретном захтјеву за сваку научну публикацију појединачно.

 

У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства за 2019. годину, укупна средства за ову намјену износе 120.000,00 KM. Министарство задржава право да у току године изврши корекцију висине финансијских средстава за ову намјену, у складу са расположивим средствима у 2019. години.

 

Конкурс; Обрасци (научне монографије, научни часописи, зборници)

 

Суфинасирање научних публикација у 2018. години

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области издавачке дјелатности у 2018. години

Расписује се jавни конкурс за суфинансирање пројеката књижевно-умјетничког стваралащтва у области издавачке дјелатности у 2018. години за сљедеће категорије:

  1. издавање новог рукописа (издавачки пројекти високих умјетничких вриједности који значајнч доприносе презентацији и афирмацији домаће књижевности и издаващтва),
  2. преводи књижевних дјела са српског на стране језике и обрнуто,
  3. издавање часописа из области књижевности, културе и умјетности.

Више о конкурсу (секција Документи)

 

Суфинасирање научних публикација у 2017. години

 

Министарство науке и технологије врши суфинансирање сљедећих публикација: 

  • научних монографија;
  • научних часописа;
  • зборника.

Право пријаве на конкурс имају аутори научних публикација уписани у Регистар истраживача који се води при Министарству, односно E-CRIS.RS систем, високошколске установе, научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству науке и технологије (односи се на институте и удружења) и овлашћени издавачи научних публикација, по одређеном, конкретном захтјеву за сваку научну публикацију појединачно.

 

Више о конкурсу (отворен до 13.11.2017. године)