Подстицаји
Одштампај

Здравство и социјална заштита

Јавни конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу за 2022 годину

 

Расподјела средстава од игара на срећу вршиће се за финасирање пројеката/програма из области:

  1. Социјалне заштите и хуманитарне дјелатонсти,
  2. Превазилажења проблема и задовољавања потреба лица са инвалидитетом,
  3. Унапријеђења развоја цицвилног друштва у области социјалне заштите и
  4. Борбе против злоупотребе дроге и свих облика зависности

Пријаву на конкурс могу поднијети правна лица која се баве поменутим дјлатностима

 

Планирана средства за 2022.годину износе 2.200.000 КМ.

 

Више о конкурсу

 

Јавни конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу за 2021 годину

 

Расподјела средстава од игара на срећу вршиће се за финасирање пројеката/програма из области:

  1. Социјалне заштите и хуманитарне дјелатонсти,
  2. Превазилажења проблема и задовољавања потреба лица са инвалидитетом,
  3. Унапријеђења развоја цицвилног друштва у области социјалне заштите и
  4. Борбе против злоупотребе дроге и свих облика зависности

Пријаву на конкурс могу поднијети правна лица која се баве поменутим дјлатностима

 

Планирана средства за 2021.годину износе 2.033.400 КМ.

 

Више о конкурсу (Образац 1; Образац 2)

 

 

Јавни конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2017. годину

 

Расподјела дијела прихода од игара на срећу вршиће се за финансирање пројеката који су усмјерени на подршку самохраним родитељима дјеце и младих са сметњама у развоју и другим социјално угроженим породицама чији су чланови дјеца и млади са сметњама у развоју, а у складу са циљевима Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској (2017-2026).

 

Пријаву на конкурс може поднијети удружење грађана чија се дјелатност односи на сљедеће циљеве: социјална заштита и хуманитарна дјелатност, проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом, развој цивилног друштва у области социјалне заштите, борба против дроге и свих облика зависности.

 

Планирана средстава намијењена за финансирање пројеката и програма за 2017.годину износе 425.000 КМ, а износ расположивих средстава на дан 12.09.2017.године је 100.627,62КМ

 

 

Више о конкурсу