Подстицаји
Одштампај

Здравство и социјална заштита

Јавни конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2017. годину

 

Расподјела дијела прихода од игара на срећу вршиће се за финансирање пројеката који су усмјерени на подршку самохраним родитељима дјеце и младих са сметњама у развоју и другим социјално угроженим породицама чији су чланови дјеца и млади са сметњама у развоју, а у складу са циљевима Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској (2017-2026).

 

Пријаву на конкурс може поднијети удружење грађана чија се дјелатност односи на сљедеће циљеве: социјална заштита и хуманитарна дјелатност, проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом, развој цивилног друштва у области социјалне заштите, борба против дроге и свих облика зависности.

 

Планирана средстава намијењена за финансирање пројеката и програма за 2017.годину износе 425.000 КМ, а износ расположивих средстава на дан 12.09.2017.године је 100.627,62КМ

 

 

Више о конкурсу