Подстицаји
Одштампај

Здравство и социјална заштита

Јавни конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за друго полугодиште 2015. године

 

Расподјела дијела прихода од игара на срећу вршиће се за финансирање програмских активности савеза организација лица са инвалидитетом које имају статус организација од јавног интереса и пројеката организација и установа социјалне заштите, који су усмјерени на заштиту дјеце без родитељског старања у складу са Стратегијом унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015–2020. године.

 

Од укупног износа расположивог дијела прихода од игара на срећу 50% додјељује се за финансирање пројектних активности установа социјалне заштите и организација које се баве областима: социјалне заштите и хуманитарне дјелатности, проблема и задовољавања потреба лица са инвалидитетом, развоја цивилног друштва у области социјалне заштите, борбе против дроге и свих облика зависности. За финансирање наведених пројеката може се додјелити износ до 10.000,00 КМ по пројекту.

 

Од укупног износа расположивог дијела прихода од игара на срећу 50% додјељује се савезима организација лица са инвалидитетом који имају статус организација од јавног интереса, који окупљају локална удружења, а чије је дјеловање усмјерено на област социјалне заштите дефинисано законом.

 

Више о конкурсу

 

 

Јавни конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за прво полугодиште 2015. године

 

Расподјела дијела прихода од игара на срећу вршиће се за финансирање пројеката и програмских активности усмјерених на развој дневног збрињавања и подршку домаћинствима у стању социјалне потребе.

 

Од укупног износа расположивог дијела прихода од игара на срећу 50% додјељује се за финансирање пројектних активности центара за социјални рад и организација које се баве областима: социјалне заштите и хуманитарне дјелатности, проблема и задовољавања потреба лица са инвалидитетом, развоја цивилног друштва у области социјалне заштите, борбе против дроге и свих облика зависности као и савезима организација лица са инвалидитетом који имају статус организација од посебног друштвеног интереса, који окупљају локална удружења, а чије је дјеловање усмјерено на област социјалне заштите дефинисано законом.

 

За финансирање наведених пројеката може се додјелити износ до 10.000,00 КМ по пројекту.

 

Више о Конкурсу