Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Докторске студије

СУФИНАНСИРАЊЕ 55 ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА У 2014. ГОДИНИ

 

Министарство науке и технологије ће у 2014. години, у складу са усвојеним програмом рада, суфинансирати 55 докторских дисертација по сљедећим научним областима:

 • Природне наука (7 докторских дисертација);
 • Инжењерство и технологија (14 докторских дисертација);
 • Медицинске и здравствене науке (10 докторских дисертација);
 • Пољопривредне науке (8 докторских дисертација);
 • Друштвене науке (9 докторских дисертација);
 • Хуманистичке науке (5 докторских дисертација);
 • Умјетност (2 докторске дисертације).

Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати (докторанди) који имају држављанство БиХ и стално мјесто пребивалишта на територији Републике Српске.

Кандидати који су на дан објављивања конкурса старији од 40 година живота неће бити узети у обзир приликом бодовања.

 

Више о конкурсу

 

 

СУФИНАНСИРАЊЕ 50 ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА У 2013. ГОДИНИ

 

Министарство науке и технологије ће у 2013. години, у складу са усвојеним програмом рада, суфинансирати 50 докторских дисертација по сљедећим научним областима:

 • Природне наука (7 докторских дисертација);
 • Инжењерство и технологија (12 докторских дисертација);
 • Медицинске и здравствене науке (8 докторских дисертација);
 • Пољопривредне науке (8 докторских дисертација);
 • Друштвене науке (8 докторских дисертација);
 • Хуманистичке науке (5 докторских дисертација);
 • Умјетност (2 докторске дисертације).

Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати (докторанди) који имају држављанство БиХ и стално мјесто пребивалишта на територији Републике Српске.

 

Кандидати који су на дан објављивања конкурса старији од 40 година живота неће бити узети у обзир приликом бодовања.

Право на суфинансирање израде и одбране докторске дисертације имају кандидати који студирају по Болоњском систему и они који докторску дисертацију пријављују по старом систему.

 

Критеријуми за избор и вредновање пријава за суфинансирање израде и одбране завршног рада у трећем циклусу високог образовања, односно, докторске дисертације су: године старости кандидата, научно-техничка сарадња, просјечна оцјена студија II циклуса (уколико кандидат није похађао студије другог циклуса, односно, постдипломске студије онда се у обзир узима просјечна оцјена првог циклуса, односно, просјечна оцјена трећег циклуса, уколико кандидат има положене све испите на трећем циклусу), научна каријера кандидата у претходном трогодишњем периоду (члан 8. Правилника о оспособљавању младих за научноистраживачки рад).

На основу поменутих критеријума Министарство ће на крају конкурсног рока извршити бодовање кандидата и формирати за сваку научну област ранг листу најуспјешнијих кандидата на основу које ће се вршити суфинансирање, те ће иста бити објављена на веб сајту Министарства.

 

Више о конкурсу

 

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ 100 ДОКТОРСКИХ ТЕЗА ЗА 2009. ГОДИНУ

Право учешћа на конкурс имају сви докторанти који имају пребивалиште на територији Републике Српске. Критерији за избор и вредновање пријава за суфинансирање израде докторских теза су године старости кандидата и радни статус кандидата (члан 13. Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма).

На основу поменутих критеријума Министарство ће свака два мјесеца израђивати ранг листу најуспјешнијих кандидата на основу које ће се вршити суфинансирање, те ће иста бити објављена на веб сајту.

Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за израду докторске тезе попуњавају пријаву на конкурс (посебан образац) уз коју подносе сљедећу документацију:

 1. Овјерену копију дипломе о окончаној одбрани магистарског рада или његовог еквивалента,
 2. Потврду о наслову и одобрењу докторске тезе од стране универзитета, односно, факултета,
 3. Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен,
 4. Потврду институције у којој је апликант запослен о евентуалном суфинансирању трошкова израде докторске тезе (потврду потребно доставити и у случају несуфинансирања),
 5. Кратку биографија кандидата,
 6. Потврду о мјесту пребивалишта не старију од 6 мјесеци,
 7. Копију жиро-рачуна,
 8. Стручну биографија кандидата са подацима о његовом научно-стручном развоју, раду, објављеним радовима и сл,
 9. Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и технолошке сарадње, уколико се ради на такав начин,
 10. Изјаву кандидата да по истом основу није користио средства Министарства науке и технологије, и
 11. Изјаву кандидата да не прима финансијску помоћ за израду докторске тезе из других јавних извора финансирања.

У складу са Финансијским планом рада сектора за науку за 2009. годину, укупна средства за ову намјену износе 400.000,00 КМ.

Министарство задржава право да у току године изврши корекцију броја докторских теза које планира суфинансирати у складу са приливом средстава у Буџет у 2009. години.


 

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 50 СТУДЕНАТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА 2009. ГОДИНУ

Право учешћа на конкурс имају сви студенти докторских студија који су докторске студије уписали у школској 2008/2009. години, који су у току студирања остварили најмање 300 ЕCTS бодова и који имају пребивалиште на територији Републике Српске.

Критерији за избор и вредновање пријава за суфинансирање докторских студија су године старости кандидата и радни статус кандидата (члан 19. Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма).

На основу поменутих критеријума Министарство ће израдити ранг листу најуспјешнијих кандидата на основу које ће се вршити суфинансирање, те ће иста бити објављена на веб сајту Министарства.

Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за докторске студије попуњавају пријаву на конкурс (посебан образац) уз коју подносе сљедећу документацију:

 1. Увјерење надлежног органа факултета о упису на докторске студије;
 2. Потврда да је студент у току студирања остварио најмање 300 ECTS бодова;
 3. Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;
 4. Потврду институције у којој је апликант запослен о евентуалном суфинансирању трошкова докторских студија (потврду потребно доставити и у случају несуфинансирања);
 5. Кратку биографију кандидата;
 6. Потврду о мјесту пребивалишта не старију од 6 мјесеци;
 7. Копију жиро-рачуна;
 8. Изјаву кандидата да по истом основу није користио средства Министарства науке и технологије;
 9. Изјаву кандидата да не прима финансијску помоћ за докторски студиј из других јавних извора финансирања.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2009. годину, укупна средства за ову намјену износе 150.000,00 КМ.

Министарство задржава право да у току године изврши корекцију броја студената докторских студија које планира суфинансирати у складу са приливом средстава у Буџет у 2009. години.