Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
javni

Јавни позив

Предмет позива је подношење понуда за додјелу концесије за изградњу и коришћење двије мале хидроелектране на сливу ријеке Бјелаве, укупне процијењене инсталисане снаге 2,523 МW и процијењене годишње производње 10,19 GWh

javni

Конкурс: Јачање свијести трговаца о правима потрошача

Сврха Конкурса је подршка раду удружења потрошача, која ће кроз реализацију пројеката допринијети информисању трговаца као и подизању јавне свијести о правима потрошача и обавезама трговаца

TEME