Подстицаји
Одштампај

Удружења грађана и фондације

Јавни позив за дoдјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација 2019

 

Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом o удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:

 1. грађанско друштво,
 2. људска права и права националних мањина,
 3. пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама,
 4. локални економски развој,
 5. пројекти јачања улоге мјесне заједнице,
 6. пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе,
 7. пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе,
 8. пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе,
 9. заштита од елементарних непогода нa подручју јединице локалне самоуправе и
 10. едукација запослених у органима јединице локалне самоуправе.

 

Минималан износ средстава који се додјељује је 1.000,00 КМ, а максималан 10.000,00 КМ.

 

Више о конкурсу

 

Јавни позив за дoдјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација 2018

 

Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом o удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:

 1. грађанско друштво,
 2. људска права и права националних мањина,
 3. пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама,
 4. локални економски развој,
 5. пројекти јачања улоге мјесне заједнице,
 6. пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе,
 7. пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе,
 8. пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе,
 9. заштита од елементарних непогода нa подручју јединице локалне самоуправе и
 10. едукација запослених у органима јединице локалне самоуправе.

Минималан износ средстава који се додјељује је 1.000,00 КМ, а максималан 10.000,00 КМ.

 

Јавни позив (секција Докуманти -> ЈАВНИ ПОЗИВИ 2018. ГОДИНЕ)

 

 

Јавни позив за дoдјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација

 

Предмет јавног позива је додјела средстава са буџетске позиције 415200 – „Tекући грант фондацијама и удружењима грађана“.

 

Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом o удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:

 1. грађанско друштво,
 2. људска права и права националних мањина,
 3. пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама,
 4. локални економски развој,
 5. пројекти јачања улоге мјесне заједнице,
 6. пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе,
 7. пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе,
 8. пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе,
 9. заштита од елементарних непогода нa подручју јединице локалне самоуправе и
 10. едукација државних службеника и службеника у органима јединице локалне самоуправе.

 

Јавни позив (са пратећим образцима)

 

Јавни позив НВО 2017.

 

Предмет јавног позива је додјела средстава са буџетске позиције 415200- „текући грант непрофитним организацијама“ и „текућег гранта удружењима од јавног интереса“

 

Право учествовања имају  удружења и фондације у Републици Српској која су произишла из Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, као и антифашистичке и ослободилачке борбе током 20. вијека, а које испуњавају сљедеће услове:

 • дјелује на подручју Републике Српске, и организовани су као савез или републичко удружење, те да имају чланство организовано кроз општинске и мјесне организације,
 • имају ваљану регистрацију у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске, према прописима Републике Српске,
 • својим програмским циљевима, као и укупном дјелатношћу залажу се за остваривање највиших вриједности уставног поретка: слободе, једнакости, поштовања права човјека, националне равноправности, социјалне правде, владавине права, моралног дигнитета српског народа и свих грађана Републике Српске који су судјеловали у одбрани отаџбине и
 • да им је програмска активност усклађена са ресорном надлежношћу овог Министарства.

Свако удружење може пријавити највише 5 (пет) пројеката/програма  по властитом избору, за које се сматра да их са сигурношћу може реализовати, али не може бити финансиран исти пројекат од више министарстава.

 

Јавни позив (Пријавни Обрасци 1,3, 4, 5, 6, 8 могу се преузети са Веб странице Министарства рада и борачко инвалидске заштите, секција Документи)

 

 

Јавни позив за дoдјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација

 

Додјела средстава са буџетске позиције 415200 – „Tекући грант фондацијама и удружењима грађана“.

 

Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом o удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:

 1. грађанско друштво,
 2. људска права и права националних мањина,
 3. пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама,
 4. локални економски развој,
 5. пројекти јачања улоге мјесне заједнице,
 6. пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе,
 7. пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе,
 8. пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе,
 9. заштита од елементарних непогода нa подручју јединице локалне самоуправе и
 10. едукација државних службеника и службеника у органима јединице локалне самоуправе.

 

Сва документација мора бити приложена у оригиналу или овјереној копији. Минималан износ средстава који се додјељује је 2.000,00 КМ, а максималан 50.000,00 КМ.

 

Јавни позив

 

Јавни позив НВО 2016.

 

Право учествовања имају  удружења и фондације у Републици Српској (у даљем тексту: удружења) која су произишла из Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, као и антифашистичке и ослободилачке борбе током 20. вијека, а које испуњавају сљедеће услове:

 • дјелује на подручју Републике Српске, и организовани су као савез или републичко удружење, те да имају чланство организовано кроз општинске и мјесне организације,
 • имају ваљану регистрацију у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске, према прописима Републике Српске,
 • својим програмским циљевима, као и укупном дјелатношћу залажу се за остваривање највиших вриједности уставног поретка: слободе, једнакости, поштовања права човјека, националне равноправности, социјалне правде, владавине права, моралног дигнитета српског народа и свих грађана Републике Српске који су судјеловали у одбрани отаџбине и
 • да им је програмска активност усклађена са ресорном надлежношћу овог Министарства.

 

Средства гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења, додјељују се у циљу:

 • јачања улоге  удружења бораца и цивилних жртава рата у друштву,
 • јачању активности на запошљавању дјеце погинулих бораца, тражењу несталих и погинулих бораца и цивила,
 • укључење и ресоцијализација РВИ и обољелих бораца са ПТСП у друштво, кроз организовање спортских активности,  разних радионица, умјетничких колонија и слично и
 • обиљежавањa значајних историјских догађаја на републичком, регионално и локалном нивоу и 
 • као и осталим активностима који ће допринјети развоју система борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата у Републици Српској.