Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Подршка породици

Конкурс: Финансирање пројеката у области подршке породици, 2020

 

На конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу по програмима и пројектима који се односе на област породице могу се пријавити организације које својим радом доприносе стварању услова за спровпђење мјера популационе политике и подрщке породици и које су доставиле финансијске извјещтаје о намјенском утрощку средстава одобрених од стране Министарства у 2019. и 2020. години, уколико су финансиране од стране Министарства.

 

 

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 117.000,00 КМ врщи се за финансирање појединачних програма и пројеката у максималном износу до 3.000,00 КМ по пројекту, а за активности које се односе на сљедеће тематске области:

  • ублажавање економске цијене подизања дјетета,
  • усклађивање рада и родитељства,
  • промоција репородуктивног здравља адолесцената,
  • популациона едукација,
  • активирање локалне самоуправе у спровођењу мјера популационе политике,
  • ванинституционално образовање и васпитање дјеце у циљу подрщке породицама и
  • јачање породице као основне ћелије друщтва.

 

Више о конкурсу 

Пријавни образац