Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Подршка породици

Конкурс: Финансирање пројеката у области подршке породици, 2018

 

Пројекти и активности у области подрщке породици могу бити предложени од стране регистрованог правног лица на територији Републике Српске, који својим радом доприносе стварању и побољщању услова за развој здравих пороодица, промовищу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе борби против насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, младимa и породицама ради подизања квалитета породичног живота, доприносе стварању услова за повећање наталитета, бригу о старима те других мјера за унапређење демографске политике у Републици Српској.

 

Пријављени пројекти и активности треба да се односе на сљедеће тематске области:

  • да су од опщтег интереса за Републику и јединицу локалне самоуправе,
  • доприносе развоју породице и подизању квалитета порпдичног живота,
  • да промовищу породичне вриједности и одговорно родитељство,
  • доприносе повећању наталитета у Републици,
  • доприносе спречавању насиља у породици и збрињавању жртава насиља у породици,
  • развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом,
  • доприносе бризи о старима.

Расподјела бучетских средстава врщи се за финансирање и суфинансирање пројеката и активности удружења и организација за афирмацију породице до 3.000,00 КМ и пројеката и активности непрофитних удружења и организација за афирмацију породице до 3.000,00 КМ.

 

Конкурс

Пријавни образац

 

Конкурс: Финансирање пројеката у области подршке породици, 2015

​Министарство ће путем овог конкурса финансирати и суфинансирати пројекате и активности удружења и организација за афирмацију породице до 3.000 КМ, те пројекте и активности непрофитних удружења и организација за афирмацију породице до 3.000 КМ.

Пројекте могу предложити регистрована правна лица на територији Републике Српске која радом промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе борби против насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, младима и породицама ради подизања квалитета породичног живота, те доприносе стварању услова за повећање наталитета, брину о старима или предузимају друге мјере за унапређење демографске политике у Републици Српској.

Пријављени пројекти и активности треба да су од општег интереса за Републику Српску и јединицу локалне самоуправе, да доприносе развоју породице и подизању квалитета породичног живота, повећању наталитета, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, те доприносе бризи о старима као и спречавању насиља у породици и збрињавању жртава.

Конкурс је отворен 21 дан од дана објављивања, а пријава на конкурс се подноси искључиво на прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта.

 

Више о конкурсу 

Образац за подношење пријаве

 

Конкурс: Финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици

 

 

Министарство породице, омладине и спорта у складу са Правилником о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/14) финансира односно суфинансира пројекте и активности владиног и невладиног сектора и то са позиција 481300 – Трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице и 415200 – Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице.

 

Пројекти и активности у области подршке породици могу бити предложени од стране регистрованог правног лица на територији Републике Српске, који својим радом доприносе стварању и побољшању услова за развој породице, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе борби против насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, младимa и породицама ради подизања квалитета породичног живота и побољшања услова за рани раст и развој дјеце, доприносе стварању услова за повећање наталитета, бригу о старима, те других мјера за унапређење демографске политике у Републици Српској.

На конкурсу не могу учествовати физичка лица (појединци).

 

Више о конкурсу

 

Конкурс: финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици

 

Министарство породице, омладине и спорта у складу са Правилником о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/13) финансира односно суфинансира пројекте и активности владиног и невладиног сектора.

 

Пројекти и активности у области подршке породици могу бити предложени од стране регистрованог правног лица на територији Републике Српске, који својим радом доприносе стварању и побољшању услова за развој здравих породица, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе борби против насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, младимa и породицама ради подизања квалитета породичног живота, доприносе стварању услова за повећање наталитета, бригу о старима те других мјера за унапређење демографске политике у Републици Српској. Подносилац захтјева за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици мора доставити и доказ о реализацији најмање једног пројекта/активности из области које се финансирају и суфинансирају по овом конкурсу. Крајњи рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

На конкурсу не могу учествовати физичка лица (појединци).

 

Више о конкурсу.

 

 

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици у руралним срединама

 

Право учешћа на конкурсу имају регистрована правна лица на територији Републике Српске која својим радом доприносе стварању и побољшању услова за развој здравих породица, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, те утичу на побољшање услова за рани раст и развој дјеце у руралним срединама. На конкурсу не могу учествовати физичка лица (појединци).

 

Пријављени пројекти и активности треба да се односе на сљедеће тематске области:
а) да су од општег интереса за Републику и јединицу локалне самоуправе,
б) доприносе развоју породице и подизању квалитета породичног живота,
в) промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство и
г) утичу на побољшање услова за рани раст и развој дјеце у руралним срединама.

 

Расподјела буџетских средстава врши се за финансирање и суфинансирање:
а) пројеката и активности удружења и организација за афирмацију породице до 3.000,00 КМ
б) пројеката и активности непрофитних удружења и организација за афирмацију породице до 3.000,00 КМ.

 

Више о конкурсу

 

Конкурс: Подршка пројекатима и активностима у области подршке породици

 

Министарство породице, омладине и спорта у складу са Правилником о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/13) финансира односно суфинансира пројекте и активности владиног и невладиног сектора  и то са позиција 481300 – Трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице и 415200 – Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама  за афирмацију породице.

 

Расподјела буџетских средстава врши се за финансирање и суфинансирање:

  • пројеката и активности удружења и организација за афирмацију породице до 2.000,00 КМ
  • пројеката и активности непрофитних удружења и организација за афирмацију породице до 2.000,00 КМ.

 

Пројекти и активности у области подршке породици могу бити предложени од стране регистрованог правног лица на територији Републике Српске, који својим радом доприносе стварању и побољшању услова за развој здравих породица, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе борби против насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, младимa и породицама ради подизања квалитета породичног живота, доприносе стварању услова за повећање наталитета, бригу о старима те других мјера за унапређење демографске политике у Републици Српској. Подносилац захтјева за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици мора доставити и доказ о реализацији најмање једног пројекта/активности из области које се финансирају и суфинансирају по овом конкурсу.

 

На конкурсу не могу учествовати физичка лица (појединци).

 

Више о конкурсу.