Подстицаји
Одштампај

Суфинансирање програма и пројеката студентских организација

Суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2016. годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује расписало је  јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2016. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

 

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2016. годину из претходно наведених области имају:

 1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12 и 108/13),
 2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
 3. асоцијације студентских организација.

 

Више о јавном позиву

 

Пројекти у 2015.години

 

Министарство ће суфинансирати програме из сљедећих области: студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима, стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања, спортске и културне активности и едукација, студентски медији и остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс имају студентска представничка тијела, студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима и  асоцијације студентских организација.

Програми и пројекти ће се финансирати максимално до 80 одсто њихове укупне вриједности.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

 

Јавни конкурс за суфинансирање пип студентских организација 2015

Пријава на конкурс - образац

 

 

Пројекти у 2014.години

 

Расписује се јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2014. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

 

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2014. годину из области наведених у тачки I имају:

 1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12),
 2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
 3. асоцијације студентских организација.

 

Програми и пројекти ће се финансирати максимално до 80% њихове укупне вриједности.

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

 

Више о Конкурсу

 

Пројекти у 2013.години (август)

Расписује се јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2013. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2013. годину из наведених области имају:

 1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српскебр. 73/10, 104/11 и 84/12),
 2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
 3. асоцијације студентских организација.

Више о конкурсу.

 

Пројекти у 2013.години

 

На основу члана 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката студентских организација („Службени гласник Републике Српске“ број 33/11), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2013. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.
Рок за подношење пријава јe 5. април 2013. године.

 

Више о Конкурсу

 

Пројекти у 2012.години

На основу члана 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката студентских организација („Службени гласник Републике Српскеброј 33/11), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је  јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2012. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената

 

Више о Kонкурсу