Подстицаји
Одштампај

Суфинансирање програма и пројеката студентских организација

Суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује расписало је Jавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високощколских установа за 2017. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учещће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високощколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

 

Право поднощења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2017. годину из претходно наведених области имају:

 • студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12, 108/13, 44/15 и 90/16),
 • студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
 • асоцијације студентских организација.

 

Више о конкурсу (Прилог 1)

 

 

Суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2016. годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује расписало је  јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2016. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

 

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2016. годину из претходно наведених области имају:

 1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12 и 108/13),
 2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
 3. асоцијације студентских организација.

 

Више о јавном позиву