Подстицаји
Одштампај

Подршка пословним инкубаторима и зонама

Јавни позив: Подршкa пословним инкубаторима и пословним зонама

 

Предмет јавног позива је додјела бесповратних средстава општинским/градским управам у Републици Српској која су намијењена за подршку пословним инкубаторима и пословним зонама у Републици Српској.

Расположива средства за додјелу подстицаја по овом јавном позиву износе 147.000 КМ, а предвиђена су Буџетом Републике Српске за 2011.години на ставци 415 200-Грант за спровођење Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања пословних зона у оквиру  Министарства индустрије, енергетике и рударства.  

Намјена средстава је подршка општинским/градским управама у јачању постојећих капацитета инкубатора, подршка у суфинансирању израде прединвестиционих студија у пословним зонама које до сада нису кренуле у активности успостављању зона те  подршка у суфинансирању израде пројектне документације за изградњу инфраструктуре у зонама које су већ покренуле одређене активности на успостављању пословних зона.

Пријаву на јавни позив на прописаном обрасцу Подстицај- пословне зоне или на прописаном обрасцу Подстицај пословни инкубатори .

Додатне информације могу се добити на тел: 051/338-528 или на е.mail: z.bajalica@mier.vladars.net .

 

Датум затварања: 24.12.2011 

Више о Јавном позиву