Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Омладинске организације

Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката (2017)

 

Министарство породице, омладине и спорта позива омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских програма и пројеката на Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката.

 

 

На Конкурс се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације које су испуниле обавезу уписа у Омладински регистар који води ово Министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске”, број 45/12).

 

Основни услови за учешће на конкурсу

 

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката:

 1. да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,
 2. да су носиоци реализације програма и пројеката испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,
 3. да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе,
 4. да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,
 5. да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,
 6. да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу  и
 7. да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса

 

Намјена и износ расположивих сердстава

 

Максималан износ појединачних средстава која се, по Конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката, додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских организација и организација за младе је 5.000,00 КМ, а републичких омладинских организација је 10.000,00 КМ.

 

Комплетну документацију потребно је доставити најкасније до 06. децембра 2017. године

 

Више о конкурсу (секција Документи)

 

 

Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката

 

Министарство породице, омладине и спорта позива омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских програма и пројеката на Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката.

 

На Конкурс се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације које су испуниле обавезу уписа у Омладински регистар који води ово Министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске”, број 45/12).

 

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката:

 • да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,
 • да су носиоци реализације програма и пројеката испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,
 • да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе,
 • да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,
 • да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,
 • да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и
 • да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса

Максималан износ појединачних средстава која се, по Конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката, додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских организација и организација за младе је 4.000,00 КМ, а републичких омладинских организација је 10.000,00 КМ.

Комплетну документацију потребно је доставити најкасније до 23. децембра 2016. године

 

Више о конкурсу (секција Документи Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката 2016. године)

 

 

 

Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката

 

Министарство породице, омладине и спорта позива омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских програма и пројеката на Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката.

 

На Конкурс се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације које су испуниле обавезу уписа у Омладински регистар који води ово Министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске”, број 45/12).

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката:

 • а) да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,
 • да су носиоци реализације програма и пројеката испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,
 • да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе,
 • да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,
 • да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,
 • да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и
 • да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса

 

Укупан износ средстава која ће бити додијељена по Конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката је 200.000,00 КМ. Максималан износ појединачних средстава која се додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских организација и организација за младе је 4.000,00 КМ.

 

Комплетну документацију потребно је доставити најкасније до 28. децембра 2015. године поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“.

 

Више о конкурсу (секцијка “Документи“)

 

 

Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката

 

Министарство породице, омладине и спорта позива омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских програма и пројеката на Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката.

 

На Конкурс се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације које су испуниле обавезу уписа у Омладински регистар који води ово Министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске”, број 45/12).

 

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката:

 1. да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,
 2. да су носиоци реализације програма и пројеката испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,
 3. да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе,
 4. да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,
 5. да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,
 6. да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и
 7. да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса

Укупан износ средстава која ће бити додијељена по Конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката је 130.000,00 КМ. Максималан износ појединачних средстава која се додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских организација и организација за младе је 3.000,00 КМ, а републичких омладинских организација је 10.000,00 КМ.

 

Комплетну документацију потребно је доставити најкасније до 17. новембра 2015. године поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“.

 

Више о конкурсу 

Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката  

Смјернице за подношење приједлога програма и пројекта

Пријавни формулар

Образац за буџет

 

 

Конкурс за (су)финансирањe омладинских пројеката и манифестација републичких  омладинских организација

 

 

Министарство породице, омладине и спорта позива републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских пројеката/манифестација на Конкурс за (су)финансирањe омладинских пројеката и манифестација републичких омладинских организација.

 

 

На Конкурс се могу пријавити републичке омладинске организације које су до расписивања овог Конкурса испуниле обавезу уписа у Омладински регистар које води ово министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске” бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске” број 45/12).

 

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских пројеката и манифестација републичких омладинских организација:

 1. да пројекти/манифестације доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,
 2. да су носиоци реализације пројеката/манифестације испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,
 3. да су од општег интереса за Републику Српску и/или јединице локалне управе и самоуправе,
 4. да су циљеви пројеката/манифестације у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске за период од 2010. до 2015. године,
 5. да пројекти/манифестације и активности укључују већи број младих у реализацији и/или као крајње кориснике,
 6. да се пројекти/манифестације односе на најмање једну тематску област дефинисану у конкурсу и
 7. да се пројекти/манифестације реализују најкасније до 31.03.2014. године.

 

Укупан износ средстава која ће бити додијељена по конкурсу износи 50.000,00 КМ. Максималан износ средстава која се додјељују за (су)финансирање по једном пројекту/манифестацији је 10.000,00 КМ.

 

Више о конкурсу