Подстицаји
Одштампај

Додјела новчане помоћи јединицама локалне самоуправе - правилник

Правилником о критеријумима и поступку за додјелу новчане помоћи јединицама локалне самоуправе утврђују се критеријуми, услови и поступак за додјелу новчане помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама и помоћи јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама.

Правилником је предвиђено да се новчана помоћ која има карактер интервентне помоћи  за хитне интервенције и отклањање штета насталих усљед природних и других несрећа  додјељује јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама.

Јединица локалне самоуправе дужне су да поднесу захтјев за додјелу новчане помоћи Министарству управе и локалне самоуправе у случају хитне интервенције или отклањања насталих посљедица.

Захтјев за додјелу новчане помоћи за хитне интервенције подносе органи јединице локалне самоуправе, током вођења активности спашавања људи и материјалних добара угрожених природном и другом несрећом, када је новчана помоћ неопходна ради предузимања одређених хитних мјера заштите и спашавања.

Захтјев за додјелу новчане помоћи за отклањање  посљедица насталих природном и другом несрећом подносе органи јединице локалне самоуправе у случају када средствима из буџета јединице локалне самоуправе нису у могућности извршити финансирање свих радњи на отклањању насталих посљедица  неопходних за стварање основних услова за живот и рад људи на угроженом подручју.

Јединице локалне самоуправе дужне су да Министарству поднесу финансијски извјештај о намјенском утрошку додијељене  новчане помоћи уз релевантну документацију,  у року од три мјесеца од  ступања на снагу одлуке  Владе о додјели новчане помоћи јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама. Министарство у оквиру годишњег извјештаја информише Владу о додијељеним помоћима јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама.

 

Правилник