Подстицаји
Одштампај

Помоћ удружењима, фондацијама и појединцима

Удружења од јавног интереса, остала удружења и фондације регистровани у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске (у даљем тексту: удружење и фондација), и физичка лица која испуњавају услове имају право на додјелу једнократне новчане помоћи. Критеријуми, услови и поступак за додјелу новчане помоћи прописани су Правилником који доноси министар управе и локалне самоуправе.

 

Удружењу, фондацији и појединцу новчана помоћ додјељује се у једнократном износу за текућу годину у којој је захтјев поднесен и може се одобрити:

  • удружењу и фондацији у износу до 5.000,00 КМ и

  • појединцу у износу до 1.000, 00 КМ.

 

Удружењу од јавног интереса новчана помоћ додјељује се на основу буџетског захтјева који је заснован на програмским активностима удружења.

 

Средства за додјелу новчане помоћи планирају се и обезбјеђују у буџету Републике Српске, односно у оквиру буџетских средстава стављених на располагање Министарству управе и локалне самоуправе, за сваку фискалну годину, а у складу са прописима о извршењу буџета Републике Српске.

Комплетан правилник можете погледати овдје.