Подстицаји
Одштампај

Помоћ удружењима, фондацијама и појединцима

Јавни позив за дoдјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација

Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом o удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике Српске, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:

  1. грађанско друштво,
  2. људска права и права националних мањина,
  3. пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским   интеграцијама,
  4. локални економски развој,
  5. пројекти јачања улоге мјесне заједнице,
  6. пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе,
  7. пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе,
  8. пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе,
  9. заштита од елементарних непогода нa подручју јединице локалне самоуправе и
  10. едукација запослених у органима јединице локалне самоуправе.

 

Више о конкурсу (Секција Документи ЈАВНИ ПОЗИВИ 2021. ГОДИНЕ)