Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Послодавци

Подстицаји у 2012.години

Предмет јавног огласа је пријављивање инвестиционих пројеката у производном сектору, тј. директних инвестиција (нова улагања у основна средства)  које реализују инвеститори на територији Републике Српске, а којим се обезбјеђује запошљавање нових радника.

 

Средства за стимулисање директних инвестиција из претходног става обезбјеђују се у буџету Републике Српске. Средства се не могу додијелити за инвестиционе пројекте из области угоститељства и трговине. Корисник средстава је инвеститор којем су додијељена средства у складу са Уредбом.

Укупна средства која се додјељују одређују се према вриједности инвестиције и броју новозапослених радника, а у зависности од мјеста инвестирања и испуњености критеријума одређених  Уредбом, за инвестиције у производни сектор, чија је минимална вриједност улагања 2.000.000,00 КМ и којом се обезбјеђује запошљавање најмање 20 радника, и то:

  • на територији развијених и средње развијених јединица локалне самоуправе Републике Српске у износу од 3.500,00 КМ, и
  • на територији неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе Републике Српске у износу од 5.000,00 КМ.

Одлуку о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској доноси Влада Републике Српске сваке године за наредну годину.

За инвестиционе пројекте чија је вриједност улагања преко 25.000.000,00 КМ, којима се обезбјеђује запошљавање најмање 100 нових радника, без обзира на степен развијености јединице локалне самоуправе у којој се врши инвестирање, средства се обезбјеђују у износу од 15% од укупне вриједности инвестиције.

 

Више о Јавном огласу.

 

Подстицаји у 2011.години

Министарство индустрије, енергетике и рударства расписало је 19. септембра 2011. године, Јавни позив за избор корисника подстицаја за запошљавање незапослених лица у Републици Српској, којима ће бити додјељена бесповратна новчана средстава.

Укупна средства за додјелу подстицаја по јавном позиву износе 2.685.000 КМ, а извор средстава  је Буџет Републике Српске.

 

Министар индустрије, енергетике и рударства ће именовати Комисију за провођење поступка додјеле подстицаја.

Задатак Комисије је провођење активности по Јавном позиву, односно разматрање приспјелих пријава са становишта испуњености услова, комплетности и исправности пријаве, те утврђивање листе послодаваца, којима се предлаже додјела подстицаја, а која се доставља на усвајање Влади Републике Српске, путем Министарства индустрије, енергетике и рударства. 

 

Више информација о конкурсу може се пронаћи овдје

 

Крајњи рок за пријаве је 10.10.2011. године.

 

Подстицаји у 2009.години

Министарство за породицу, омладину и спорт Владе Републике Српске позива све послодавце регистроване у Републици Српској да се јаве на Конкурс за избор послодаваца за додјелу средстава као подстицај запошљавању младих у Републици Српској.

Износ средстава за подстицај запошљавања младих у Републици Српској по једном запосленом раднику је:

  1. за радника са средњом стручном спремом (ССС) 2.500,00 КМ
  2. за радника са вишом стручном спремом (ВШС) 2.700,00 КМ
  3. за радника са високом стручном спремом (ВСС) 3.000,00 КМ

За послодавце који се искључиво баве производном дјелатношћу износ средстава за подстицај запошљавања младих у Републици Српској, по једном запосленом раднику је:

  1. за радника са средњом стручном спремом (ССС) 3.000,00 КМ
  2. за радника са вишом стручном спремом (ВШС) 4.000,00 КМ
  3. за радника са високом стручном спремом (ВСС) 5.000,00 КМ

Више информација о конкурсу може се пронаћи овдје