Подстицаји
Одштампај

Посебне мјере подршке жртвама насиља у породици - сигурна кућа

Конкурс за финансирање посебне мјере подршке жртвама насиља у породици, сигурна кућа

  

Сигурна кућа представља посебну мјеру подршке којом се обезбјеђује сигуран смјештај и помоћ жртвама насиља у породици коју може реализовати правно лице. Право учешћа на конкурсу имају правна лица која реализују сигурне куће, које су уписане у Регистар сигурних кућа који води Министарство породице, омладине и спорта.

 

Средства за привремено збрињавање и смјештај жртава насиља у породици у сигурним кућама обезбјеђују се из Буџета Републике Српске у износу од 70% и из буџета јединица локалне самоуправе у износу од 30% од утврђене основице цијене смјештаја жртве. Основица за исплату трошкова смјештаја жртве насиља у сигурној кући износи до двије просјечне нето зараде у Републици Српској за децембар 2015. године. На основу Рјешења број 20.05/052-642/16 од 02.02.2016. (Службени гласник Републике Српске број 10/16) цијена збрињавања жртве насиља износи 1.668,00 КМ. Од тога, из Буџета Републике Српске, Министарства породице, омладине и спорта са позиције дознаке за збрињавање жртава насиља у породици исплаћује се износ од 1.167,60 КМ по жртви за мјесец дана боравка у сигурној кући, тј. 70% од основице за исплату трошкова смјештаја жртве у сигурној кући.

 

Додјела средстава по овом конкурсу обухвата смјештај жртава насиља у породици у периоду од 01.07.2016. до 31.12.2016. године.

 

Доказ о привременом збрињавању жртава насиља у породици у сигурну кућу у наведеном периоду потребно је доставити до завршетка конкурса.

 

Више о конкурсу (Обарзац за пријаву)