Подстицаји
Одштампај

Посебне мјере подршке жртвама насиља у породици - сигурна кућа

Конкурс за финансирање посебне мјере подршке жртвама насиља у породици, сигурна кућа

  

Сигурна кућа представља посебну мјеру подршке којом се обезбјеђује сигуран смјештај и помоћ жртвама насиља у породици коју може реализовати правно лице. Право учешћа на конкурсу имају правна лица која реализују сигурне куће, које су уписане у Регистар сигурних кућа који води Министарство породице, омладине и спорта.

 

Средства за привремено збрињавање и смјештај жртава насиља у породици у сигурним кућама обезбјеђују се из Буџета Републике Српске у износу од 70% и из буџета јединица локалне самоуправе у износу од 30% од утврђене основице цијене смјештаја жртве. Основица за исплату трошкова смјештаја жртве насиља у сигурној кући износи до двије просјечне нето зараде у Републици Српској за децембар 2018. године. На основу Рјешења број 20.05/401-706/19 од 07.03.2019. (Службени гласник Републике Српске број 26/19) цијена збрињавања жртве насиља износи 1.782,00 КМ. Од тога, из Буџета Републике Српске, Министарства породице, омладине и спорта са позиције дознаке за збрињавање жртава насиља у породици исплаћује се износ од 1.247,00 КМ по жртви за мјесец дана боравка у сигурној кући, тј. 70% од основице за исплату трошкова смјештаја жртве у сигурној кући.

 

Додјела средстава по овом конкурсу обухвата смјештај жртава насиља у породици у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године.

 

Више о конкурсу (Обарзац за пријаву)