Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Иноваторство

Koнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2016. годину

 

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:

  • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
  • средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити иноватори и организације иноватора које су уписане у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија, а који се води у Министарству науке и технологије.

 

Изузетно, учесници на конкурсу могу бити и иноватори који нису уписани у Регистар  ако се  први пут пријављују на конкурс за финансијску подршку  иноваторима и ако испуњавају и друге услове прописане Правилником о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској (у даљем тексту: Правилник).

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2016. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 60.000,00 КМ, од чега за:

  • организације иноватора  40.000,00 КМ
  • иноваторе                     20.000,00 КМ

Више о конкурсу