Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Иноваторство

Кoнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2023. годину 

 

Предмет конкурса: 

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској у смислу овог Конкурса обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством.

 

Критеријуми за избор и вредновање пријава за финансијску подршку организацијама иноватора: 

 

Начин на који су активности организације иноватора укључене или повезане са стратегијом у области научног и технолошког развоја и на који начин доприносе њеној реализацији;

Ефекти које ће планиране активности  имати за заједницу;

Број људи који ће имати користи од планираних активности и на који начин (ново запошљавање, стручно усавршавање, број  ангажованих лица која  су активно укључени у реализацију програмских циљева организације и слично);

Буџет пројекта - реалан и усклађен са активностима и

Остваривост планираних резултата и мјерљивост индикатора у планираном буџету.

               

Елиминаторни критеријуми:  

 1. Пријава није достављена у року;
 2. Достављена непотпуна или нетачна документација назначена у конкурсу;
 3. Није оправдан утрошак средстава за ранији извјештајни период.

 

У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства за 2023. годину укупна средства за ову намјену износе 40.000,00 KM.

 

Министарство задржава право да у току године изврши корекцију висине финансијскиx средстава за ову намјену, у складу са расположивим средствима у 2023. години.

 

Пријаве на конкурс се примају до 15.11.2023. године.

 

Више о конкурсу

 

 

Кoнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2022. годину

 

Предмет конкурса

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској у смислу овог Конкурса обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством.

         

Услови за учествовање на конкурсу:

Учесници на конкурсу за финансијску подршку иноваторству  могу бити правна лица регистрована на територији Републике Српске, а која се баве развојем технологија.

  

Критеријуми за избор и вредновање пријава за финансијску подршку организацијама иноватора:   

 1. Начин на који су активности организације иноватора укључене или повезане са стратегијом у области научног и технолошког развоја и на који начин доприносе њеној реализацији;
 2. Ефекти које ће планиране активности  имати за заједницу;
 3. Број људи који ће имати користи од планираних активности и на који начин (ново запошљавање, стручно усавршавање, број  ангажованих лица која  су активно укључени у реализацију програмских циљева организације и слично);
 4. Буџет пројекта - реалан и усклађен са активностима и
 5. Остваривост планираних резултата и мјерљивост индикатора у планираном буџету.

               

 

 Финансијска средстава планирана за суфинансирање

 

У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства за 2022. годину укупна средства за ову намјену износе 40.000,00 KM.

 

Министарство задржава право да у току године изврши корекцију висине финансијскиx средстава за ову намјену, у складу са расположивим средствима у 2022. години. 

 

Пријаве на конкурс се примају до 28.10.2022. године.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Кoнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2021. годину

 

Предмет конкурса

 

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:

 • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
 • средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.

 

Услови за учествовање на конкурсу

 

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити правна лица регистрована на територији Републике Српске и физичка лица која имају пребивалиште на територији Републике Српске, а која се баве развојем технологија

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2021. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 65.000,00 КМ, од чега за:

      а)  организације иноватора        40.000,00KM

      б)  иноваторе                               25.000,00КМ

 

Пријаве на конкурс се примају до 31.08.2021. године.

 

Више о Конкурсу

 

 

Koнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2019. годину 

 

Предмет конкурса

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:

 • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
 • средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.

 

Услови за учествовање на конкурсу

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити правна лица регистрована на територији Републике Српске и физичка лица која имају пребивалиште на територији Републике Српске, а која се баве развојем технологија.

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2019. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 50.000,00 КМ, од чега за:

 • организације иноватора 35.000,00 KM
 • иноваторе  15.000,00 КМ

 

Пријаве на конкурс се примају до 04.12.2019. године.

 

Више о конкурсу

 

 

Koнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2018. годину

 

Предмет конкурса

 

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:

 • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
 • средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.

 

Услови за учествовање на конкурсу

 

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити иноватори и организације иноватора које су уписане у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија, а који се води у Министарству науке и технологије.

Изузетно, учесници на конкурсу могу бити и иноватори који нису уписани у Регистар  ако се  први пут пријављују на конкурс за финансијску подршку  иноваторима и ако испуњавају и друге услове прописане Правилником о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској (у даљем тексту: Правилник).

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2018. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 65.000,00 КМ, од чега за:

 •  организације иноватора                                                                            40.000,00 KM
 •  иноваторе                                                                                                   25.000,00 КМ

 

Пријаве на конкурс се примају до 25.10.2018. године.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Koнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2017. годину 

 

Предмет конкурса

 

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:

 • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
 • средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.

 

Услови за учествовање на конкурсу

 

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити иноватори и организације иноватора које су уписане у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија, а који се води у Министарству науке и технологије.

 

Изузетно, учесници на конкурсу могу бити и иноватори који нису уписани у Регистар  ако се  први пут пријављују на конкурс за финансијску подршку  иноваторима и ако испуњавају и друге услове прописане Правилником о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској.

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2017. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 65.000,00 КМ, од чега за:

 1. организације иноватора 40.000,00 KM
 2. иноваторе 25.000,00 КМ

 

Пријаве на конкурс се примају до 16.09.2017. године.

 

Више о конкурсу