Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Бањско лијечење

Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања 568 ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе

 

Овај позив се упућује ратним војним инвалидима од I до X категорије (у даљем тексту РВИ) и члановима породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у даљем тексту ППБ) којима је бањска рехабилитација неопходна као наставак лијечења и опоравак у складу са Пројектом бањске рехабилитације.

 

Предмет пријаве по овом позиву је потреба за медицинском, односно физикалном рехабилитацијом једног броја ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске кроз бањско климатско лијечење односно рехабилитацију.

 

Лијечење, односно рехабилитација у бањско-климатским установама обухвата:

 • смјештај корисника,
 • љекарски преглед приликом пријема,
 • израду планa и програмa рехабилитације за сваког корисника посебно,
 • одређивање физикалне и балнеотерапијске процедуре (физикалне терапије-стандардна њега укључује: хидротерапију у кадама или базену, 1. електропроцедуру  кинезотерапију (прописане вјежбе), термотерапију,
 • стални медицински надзор,
 • љекарски преглед на отпусту са отпусницом,
 • исхрану од три оброка примјерног квалитета и квантитета,
 • остали видови рекреације,
 • туристичко- рекреативни садржаји.

На јавни позив имају право да се пријаве ратни војни инвалиди од прве до десете категорије инвалидитета и породице погинулих бораца, а којима је бањска рехабилитација  неопходна за наставак лијечења и опоравка.

 

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе органу управе надлежном за борачко-инвалидску  заштиту општине/града ( у даљем тексту : надлежни орган).

Уз захтјев је потребно приложити сљедeће доказе:

 • Рјешење надлежног органа о статусу и припадајућим правима РВИ  или  члана породице погинулог борца, уз  услов да је активни корисник,
 • Рјешење надлежног органа о категоризацији борца, 
 • Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације не старији од 6. мјесеци од подношења захтјева за кориштење бањске рехабилитације.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган неће разматрати и као такве ће одбацити.

 

Више о Јавном позиву (Пројекат бањске рехабилитације)