Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Породица
Одштампај

Права дјетета

Универзални стандарди права дјетета одређени су Конвенцијом о правима дјетета Уједињених нација. Прихватањем Конвенције, Република Српска је прихватила обавезу да сваком дјетету гарантује права која садржи Конвенција.

 

Према Конвенцији, права дјетета се темеље на четири основна начела:

  1. Дјеца не смију трпити дискриминацију без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вјеру, политичко или друго мишљење, национално, етничко или друштвено поријекло, власништво, тешкоће у развоју, рођење или други статус дјетета, његових родитеља или законских старатеља".
  2. Дјеца имају право на живот и развој у свим видовима живота, укључивши физички, емотивни, психосоцијални, когнитивни, друштвени и културни.
  3. При доношењу свих одлука или извршењу поступака који утичу на дијете, или на дјецу као скуп, најважнији мора бити интерес дјетета. То се односи како на одлуке које доносе владина, управна или законодавна тијела, тако и на одлуке које доноси породица.
  4. Дјеци се мора омогућити активно учествовање у рјешавању свих питања која утичу на њихов живот и допустити им слободу изражавања мишљења. Она имају право изрећи своје ставове који се морају озбиљно узети у обзир.

 

Савјет за дјецу Републике Српске

Одлуком Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 66/06) у оквиру Министарства за породицу, омладину и спорт формиран је Савјет за дјецу Републике Српске, као стално, савјетодавно , координирајуће, владино тијело задужено за питања из области права дјетета у складу са Конвенцијом Уједињених нација о правима дјетета и другим међународним инструментима, као у складу и  са Уставом БиХ и Републике Српске.

Влада Републике Српске је у Савјету за дјецу именовала једанаест члнова из различитих области друштвеног дјеловања везаних за права дјетета. Савјет функционише у складу са законом, Правилником о раду Савјета, те Правилником о организацији и функционисању Савјета за дјецу.

 

Омбудсман за дјецу Републике Српске