Образовање
Одштампај

Упис студената у прву годину студија I циклуса

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса је завршено четеверогодишње средњешколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности или способности.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса утврђује се на основу општег успјеха постигнутог  у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

 

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг листи.

 

Више о конкурсу