Образовање
Одштампај

Признавање страних високошколских исправа

Признавање стране високошколске дипломе ради запошљавања и у друге професионалне сврхе врши Комисија за информисање и признавање Министарства просвјете и културе Републике Српске, у складу са одредбама Закона о високом образовању и Правилника о саставу и начину рада Комисије за информисање и признавање диплома из области високог образовања.

 

Правилник о саставу и начину рада Комисије за инфромисање и признавање докумената из области високог образовања

 

Закон о високом образовању 

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању

Закон о измјенама Закона о високом образовању

Закон о измјенама и допунама закона о високом образовању

Закон о измјенама Закона о високом образовању 

Закон о измјенама Закона о високом образовању

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању 

Закон о измјенама и допуни Закон о високом образовању