Образовање
Одштампај

Врсте високошколских установа

Високошколске установе су универзитети и високе школе.

Универзитет

  • Високошколска установа која се бави и наставним и истраживачким радом, која нуди академске степене сва три циклуса, са циљевима који укључују унапређење знања, мисли и школства у Републици, образовни, културни, друштвени и економски развој, промоцију демократског друштва и постизање највиших стандарда наставе и истраживачког рада и
  • високошколска установа која нуди студиј у најмање пет студијских група, испуњава друге услове у складу са законом, и за коју је спроведен поступак акредитације и лиценцирања.

Висока школа

Високошколска установа која је акредитована за давање диплома и степена првог циклуса, са циљевима који укључују припрему и обуку појединаца за стручни, економски и културни развој и промоцију демократског друштва и постизање високих стандарда наставе и учења.

Високошколска установа која нуди студиј првог степена у најмање једној студијској групи (групи сродних академских дисциплина), испуњава друге услове у складу са законом, и за коју је спроведен поступак акредитације и лиценцирања.

 

Закон о високом образовању