Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Образовање
Одштампај

Нивои високог образовања

Високо образовање је образовање након средње школе које води до међународно признатог степена високог образовања.

 

Циклуси високог образовања

Први циклус

Први циклус води до академског звања завршеног додипломског студија [the degree of Bachelor] или еквивалента, стеченог након најмање три или највише четири године студија након стицања свједочанства о завршеној средњој школи, који се вреднује са најмање 180 односно до 240 бодова, европски кредитни трансферни систем (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM ), (у даљем тексту: ECTS);

 

Други циклус

Други циклус води до академског звања магистра или еквивалента, стеченог након завршеног додипломског студија, и траје једну или двије године, а вреднује се са 60 односно 120 ECTS бодова, и то на начин да у збиру са првим циклусом представља 300 ECTS бодова; и

 

Трећи циклус

Трећи циклус води до академског звања доктора или еквивалента, и траје три године, а који се вреднује са 180 ECTS бодова. Изузетак је студиј медицине који се у првом циклусу вреднује до 360 ECTS бодова.

Један семестар студија носи 30 ECTS бодова у сваком циклусу.

 

Звања која се стичу у високом образовању

Завршетком додипломског студија првог циклуса стиче се академскa титула и стручно звање дипломирани у одређеној научној области, односно пољу, осим у медицини, стоматологији и фармацији.

 

Завршетком студија другог циклуса стиче се академска титула и звање магистар у одређеној научној области, односно пољу, осим у медицини, стоматологији и фармацији. Скраћеница академске титуле master је mr и пише се послије имена и презимена лица. 

 

Завршетком студија трећег циклуса стиче се академска титула и научно звање доктор наука за одређену област. Скраћеница академске титуле доктор наука је др и пише се испред имена и презимена лица.

 Звања која се стичу завршетком студија одређују се и дефинишу студијским програмом високошколске установе, у складу са законом и Уредбом о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања.

 

Медицина, стоматологија и фармација

Завршетком студија медицине и стоматологије у трајању од 360 ECTS стиче се академска титула и звање доктор медицине, односно доктор стоматологије.

Завршетком студија трећег циклуса којим се стиче 180 ECTS бодова односно најмање 540 ECTS бодова заједно са студијама претходног циклуса стуче се академска титула и научно звање доктор наука из медицине, односно доктор наука из стоматологије.

Завршетком студија фармације у трајању од 300 ECTS бодова стиче се академска титула и звање магистар фармације.

 

У међународном правном промету и у дипломи на енглеском језику

За носиоца дипломе завршеног студија првог циклуса од 180 до 240 ECTS бодова користи се назив bachelor уз додавање назива стручног звања, односно научног поља, уз назнаку броја ECTS бодова.

За носиоца дипломе завршеног студија другог циклуса користи се назив master уз додавање назива звања у одређеном научном пољу, односно одређеној научној области.

За носиоца дипломе завршеног студија трећег циклуса користи се назив doctor of science уз навођење научног поља или уже научне области.

За носиоца дипломе завршеног студија медицине и стоматологије у трајању од 360 ECTS бодова користи се звање doctor of medicine или doctor of stomatology.

За носиоца дипломе завршеног студија фармације у трајању од 300 ECTS користи се звање master of pharmacy.