Туризам
Одштампај

Категоризација угоститељских објеката

Министарство трговине и туризма Републике Српске започело је процес категоризације угоститељских објеката у шестом мјесецу 2008. године.

Обавезној категоризацији подлијежу сљедеће врсте угоститељских објеката за смјештај, исхрану и пиће:

 • хотели,
 • гарни-хотели,
 • хотелска насеља,
 • апартманска насеља,
 • апартхотели,
 • мотели,
 • пансиони и
 • апартмани.

Рјешење о одређивању категорије угоститељског објекта издаје се са важношћу од четири године. Угоститељ сноси трошкове одређивања категорије угоститељског објекта.

 

Ако је у питању угоститељски објекат:

 • Угоститељски објекти за смјештај и ресторани разврставају се у категорије у складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката у погледу уређаја, опреме и квалитета услуга.
 • На улазу у сваки угоститељски објекат мора бити истакнута прописана ознака врсте и категорије објекта.
 • Рјешење о одређивању категорије угоститељског објекта издаје се са важношћу од четири године.
 • Угоститељ сноси трошкове одређивања категорије угоститељског објекта.

 

Ако је у питању физичко лице:

 • Физичка лица могу пружати услуге смјештаја и исхране туристима изнајмљивањем кућа, станова и соба који им служе само за одмор.
 • Физичко лице куће, станове, односно собе за одмор издаје преко организације регистроване за обављање туристичке, односно угоститељске дјелатности, на основу уговора са том организацијом.

 

Списак категорисаних угоститељских објеката у Републици Српској

Туристичка организација РС