Туризам
Одштампај

Угоститељска дјелатност

Угоститељском дјелатношћу сматра се пружање услуга смјештаја, припремање и услуживање хране, пића и напитака у угоститељским објектима, као и припремање хране и достављање корисницима за потрошњу на другом мјесту.

 

Угоститељску дјелатност обављају привредна друштва која су уписана у судски регистар за вршење угоститељске дјелатности, односно предузетници и физичка лица која су за обављање те дјелатности уписана у одговарајући регистар

 

Под условима прописаним Законом о туризму поједине врсте угоститељске дјелатности могу пружати и физичка лица која су за пружање тих услуга регистрована код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ). Угоститељску дјелатност под условима одређеним Законом у својим пословним просторијама и просторима могу обављати удружења грађана, угоститељске образовне установе (угоститељске школе), као и ђачки или студентски домови.

 

Угоститељским објектима сматрају се:

  • смјештајни објекти објекти у којима се пружају услуге смјештаја, исхране и пића,
  • угоститељски објекти у којима се пружају услуге исхране, пића, напитака и слично и
  • покретни објекти

Закон о угоститељству 

Закон о туризму