Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Становање
Одштампај

Пластика

Пластична амбалажа

ПЕТ је ознака за полиетилентерефталат који се користи за производњу пластичне амбалаже за разне напитке. То је полиестер са битно побољшаним особинама. Производи се из нафте и земног гаса. Поред бројних експлоатационих предности представља велики еколошки проблем.


ПЕТ амбалажа обухвата све пластичне боце за различите напитке. Одвојеним сакупљањем и одлагањем у посебне контејнере ова врста отпада се рециклира и користи за поновну употребу.

Прије одлагања у контејнер, боца се отвори, згњечи и поново затвори чепом. Овако одложене боце заузимају мање простора у намјенским контејнерима за сакупљање ПЕТ амбалаже. Пораст куповине напитака, који су флаширани у ПЕТ амбалажи, повећава удио ПЕТ амбалаже у кућном отпаду. Такође, заузима и велики простор на депонијама, а разградња овакве амбалаже траје стотинама година.

Велика запремина ПЕТ амбалаже значајно повећава трошкове сакупљања и транспорта. Ефикасном организацијом прикупљања и рециклаже спречава се убрзано затрпавање депонија, као и нестручно и опасно неконтролисано спаљивање.

Производња ПЕТ амбалаже је у сталном порасту због бројних експлоатационих предности. Оваква амбалажа је хемијски и макробиолошки безбједна, лако се праве боце разних величина, боја и облика, што је велико олакшање за промоцију производа. Цијена производње је прихватљива, а боце су неповратне, једноставне за паковање и транспорт, лако се одржавају и чувају.

Пораст производње ствара огромне количине одбачених боца, које заузимају огроман простор на комуналним и "дивљим" депонијама. Разградња боца природним путем је преспора, што представља велики еколошки проблем. Једино ефикасно рјешење оваквих проблема је одвојено сакупљање и рециклажа. Рециклирани гранулати су јефтини и прихватљиви за производњу ПЕТ амбалаже.

Рециклажа ПЕТ амбалаже у свијету се и даље истражује. Истраживања у развијеним земљама показују да је процесом рециклаже обухваћено до двије трећине ПЕТ амбалаже. Поред заштите животне средине процесом рециклаже се стварају значајне уштеде.