Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Становање
Одштампај

Грађевински отпад

Грађевински отпад обухвата велики број различитих отпадних материја, које настају током грађевинских активности. Свака грађевинска активност везана је уз производњу веће или мање количине различитих врста отпада. Ако се на мјесту настанка измијешају различите врсте отпада настаје смеће, које редовно узрокује повећане трошкове збрињавања, а може да проузрокује негативне ефекте на животну средину. С друге стране исправно прикупљени и одвојени отпад може се искористити и одложити по знатно нижим цијенама.

 

Грађевински отпад може садржавати и опасне врсте отпада као нпр. изолацијски азбестни отпад, уља, те зауљени отпад, отпадне боје, лакови и разрјеђивачи, акомулатори, батерије итд. Ако се различите врсте неопасног грађевног отпада помијешају с опасним врстама отпада, тада све количине грађевног отпада постају опасан отпад! У том случају потребно је поштивати врло строге и скупе процедуре.

 

Деп-от

Еко-деп

Чистоћа Бања Лука

Комуналне услуге Приједор