Личне финансије
Одштампај

Порез на пренос непокретности, наслијеђе и поклон

Пореска пријава

Пореска пријава на пренос непокретности, наслијеђе и поклон врши се на обрасцу ПП-ПНП, а у подручној јединици Пореске управе РС којој припада општина на чијој теритирији се непокретност налази.

Рок плаћања

Плаћање пореза по овом основу обавезни сте извршити најкасније 15 дана од дана настанка пореске обавезе. Уплата се врши на рачун јавних прихода општине/града.