Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Личне финансије
Одштампај

Порез на непокретност

Пријава пореза на непокретност

Стицањем или почетком коришћења непокретности порески обвезник у року од 30 дана подноси подручној јединици Пореске управе Пријаву за упис према локацији непокретности. Пријава се подноси на образцу у подручној јединици пореске управе на којој се имовина налази.

Плаћање пореза

Порез на непокретности плаћа се на основу поредког рачуна у два диејла: први најкасније до 30. јуна и други најкасније до 31. Децембра у пореској години, с тим да упалата првог дијела не може бити мања од 50% укупног износа пореске обавезе утврђене у пореском рачуну.

Умањење пореске основице

Порески обвезник има право на умањење пореске основице утврђене у скалду са законом, з авриејдност 50 м2 за обвезника и по 10м2 за сваког члана његовог домаћинства од процијењене вриједности непокретности.  

 

Пореска управа Републике Српске

Закон о порезу на непокретности

Обрасци