Личне финансије
Одштампај

Захтјев за издавање пореске картице

Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике који остварују доходак из радног односа а имају издржаване чланове уже породице и/или плаћају камату на стамбени кредит, да је 27. децембар 2010.године, крајњи рок за подношење Захтјева за издавање пореске картице извода, за 2011. годину.

Пореска картица издата по основу поднесеног Захтјева и предата послодавцу, служиће за остваривање права на поврат пореза за 2011. годину.

Порески обвезници који први пут остварују право на умањење пореске основице као и обвезници који су то право већ остварили а код којих је дошло до промјене података о условима за остварење права (броја издржаваних чланова и висине камате на стамбени кредит), а у сврху доказивања испуњености услова за поврат пореза, обавезни су зу Захтјев, поднијети и одговарајућу документацију.

Документацију уз Захтјев за умањење пореске основице за 2011. годину, не подносе порески обвезници који су већ остварили право на умањење пореске основице, било на годишњем било на мјесечном нивоу, а код којих није дошло до промјене неког од услова за умањење пореске основице.

 

Пореска управа Републике Српске