Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Подршка запошљавању инвалида

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске (у даљем тексту Фонд) реализују Пројекат запошљавања, самозапошљавња, одрживости запослености и економске подршке  инвалида у Републици Српској чија је укупна вриједност 500.000,00 КМ, који се финансира из Буџета Републике Српске.

 

Инвалид је, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, лице са најмање 40% инвалидности, лице са најмање 70% тјелесног оштећења и лице са лаком и умјереном менталном ретардацијом.

 

Пројектом је обухваћено запошљавање инвалида на неодређени временски период на пуно радно вријеме код послодаваца, самозапошљавање инвалида, подршка одрживости запослености и економска подршка инвалидима, кроз финансирање и суфинансирање запошљавања, самозапошљавања, одрживости запослености и економске подршке, за 167 инвалида кроз сљедеће четири компоненте:

               

  • КОМПОНЕНТА I: Запошљавање код послодаваца за 25 инвалида, у износу од 4.000,00 КМ  по једном лицу, што укупно износи 100.000,00 КМ.
  • КОМПОНЕНТА II: Самозапошљавање за 35 инвалида, у износу од 4.500,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 157.500,00 КМ.
  • КОМПОНЕНТА III: Подршка одрживости запослености  инвалида  код послодаваца за 50 инвалида, у износу од 2.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 100.000,00 КМ.
  • КОМПОНЕНТА IV: Економска подршка за 57 инвалида у износу од 2.500,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 142.500,00 КМ. 

 Више о јавном позиву