Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Електрична енергија

Субвенција електричне енергије за кориснике најниже пензије

 

Одлуком Владе Републике Српске о начину субвенционисања социјално угрожених категорија – потрошача електричне енергије у 2012. години одобрена је примјена Програма заштите социјално угрожених категорија – потрошача електричне  енергије за 2012. годину.

Из категорије пензионера субвенција је одобрена за кориснике најниже самосталне пензије у висини до 200 КМ.

Фонд ПИО Републике Српске позива све кориснике самосталне пензије у висини до 200 КМ, који се до сада нису регистровали за субвенцију, и кориснике пензије којима је у међувремену дошло до промјене адресе или других  промјена, да се до 31.01.2013. године региструју у надлежној пословници Фонда ПИО и тако остваре право на субвенцију електричне енергије за IV квартал.

 

Програм заштите социјално угрожених категорија потрошача електричне енергије

 

Влада Републике Српске је донијела одговарајуће одлуке којима се обезбјеђује наставак субвенционисања социјално угрожених категорија потрошача електричне енергије у Републици Српској. За ову сврху обезбјеђена су средства у износу од 8,5 милиона КМ.

Средства у износу од 8,5 милиона КМ за реализацију обезбјеђена из нето добити Мјешовитог холдиндга Електропривреде Републике Српске.

 

За првих шест мјесеци 2012. године одобрена је мјесечна субвенција у вриједности од 120 кWh утрошене електричне енергије са обрачунатим ПДВ-ом, а право на субвенцију имаће: пензионери са најнижом пензијом, корисници сталне новчане помоћи, корисници додатка за помоћ и његу другог лица, корисници материнског додатка, као и корисници додатка за дјецу

 

За идентификацију корисника права на субвенцију и израду спискова, задужена министарства рада и борачко инвалидске заштите и здравља и социјалне заштите, која ће спискове регистрованих корисника права на субвенцију доставити Министарству индустрије, енергетике и рударства и зависним електродистрибутивним предузећима из састава МХ ЕРС најкасније до 05.09.2012. године за субвенције за првих шест мјесеци  2012.године.

Одлуком Владе прецизирано је да пензионери са најнижом пензијом, право на субвенцију могу остварити, уколико доставе копију задњег рачуна за електричну енергију мјесно надлежним филијалама или пословницама Фонда ПИО.
Остале категорије социјално угроженог становништва, копије рачуна достављају мјесечно надлежним центрима за социјални рад и службама социјалне и дјечије заштите.

 

У случају да корисник који остварује право на субвенцију, није власник мјерног мјеста, односно рачун не гласи на његово име, уз рачун је обавезан приложити кућну листу, уговор о закупу стана или неки други документ којим доказује да живи у домаћинству гдје је власник мјерног мјеста друго лице, чију копију рачуна доставља.

Корисници права на субвенцију електричне енергије који су ово право остварили у задњем кварталу 2010. године, под условом да код истих није дошло до промјена у статусу категорије, нису се обавезни поново пријављивати надлежним органима.