Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Извоз

Подстицаји у 2012. години

 

Предмет јавног конкурса је додјела субвенција за подстицај извозно оријентисаним привредним субјектима, планираних и расположивих у буџету Републике Српске за  2012. годину на ставци 414 100 – Субвенције за подстицај извоза у оквиру Министарства индустрије, енергетике и рударства.

Укупан износ средстава за додјелу по јавном конкурсу износи  20.000.000 КМ.

Додјела средстава извршиће се у складу са Правилником о условима и критеријумима за додјелу субвенција за подстицај извоза у 2012 години, а по динамици дозначавања средстава министарству.

 

Више о конкурсу

 

Подстицаји у 2011. години

 

Министарство индустрије, енергетике и рударства расписује Јавни конкурс за додјелу субвенција за подстицај извоза. Циљ додјеле субвенција за подстицај извоза је давање подршке пројектима извозно оријентисаних привредних субјеката, а ради побољшања конкурентности и повећања извоза, повећање додане вриједности постојећих производа, повећање производа базираних на иновацијaма, као и повећање запослености и јачање људских ресурса. Предмет субвенција су сљедећи пројекти: увођења савремених технологија, савремене опреме и  know-how, изградње производних објеката (изградња нових,  адаптација, доградња или куповина производних хала, са или без инфраструктуре и oпреме), развоја и иновација, јачања људских ресурса и промоције.

 

Више о конкурсу

 

 

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава привредним субјектима који остварују извоз, а погођени су природним непогодама или другим изузетним догађајима.

Укупно додјељена средства по јавном позиву не могу прећи износ од 3.000.000,00 КМ, а што чини дио планираних и расположивих средстава у буџету Министарства индустрије, енергетике и рударства за 2011. годину.

Додјела средстава извршиће се на основу Ранг листе привредних субјекатаподносиоца пријава усвојене од стране Владе Републике Српске и Рјешења о додјели средстава Министра индустрије, енергетике и рударстваа по динамици стављања средстава министарству на располагање.

Позив отворен до 28.05.2011. године.

 

Више о јавном позиву

 

Подстицаји у 2010. години

Министарство индустрије, енергетике и рударства расписало је 10.04.2010. године, Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за подстицај извоза за 2010. годину. Предмет јавног позива је додјела средстава привредним субјектима, планираних и расположивих у буџету Министарства индустрије, енергетике и рударства за 2010. годину. Укупан износ средстава за додјелу по јавном позиву зависиће од износа расположивих средстава Министарства. Додјела средстава извршиће се на основу ранг листе привредних субјеката- подносиоца пријава, сачињене у складу са условима и критеријумима за додјелу средстава и рјешења министра, а по динамици стављања средстава министарству на располагање.

Више о условима и критеријумима можете сазнати овдје.