Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Образовање
Одштампај

Оцјењивање ученика

Правилник о оцјењивању ученика у основној школи

Овим правилником прописује се начин и поступак праћења, провјеравања и оцјењивања ученика и услови и поступак њиховог бржег напредовања у основној школи (у даљем тексту: школа), као и начин и критеријуми оцјењивања њихових знања, умијећа, вјештина и способности, те права и дужности наставника, ученика и родитеља или старатеља (у даљем тексту: родитељи), у поступцима праћења, провјеравања, вредновања, оцјењивања и напредовања ученика током основног школовања.

 

Праћење, вредновање и оцјењивање рада, знања, умијећа, вјештина и способности ученика врши се с циљем сагледавања нивоа знања и вјештина.

 

Под праћењем рада, знања, умијећа, вјештина и способности ученика подразумијева се континуирано биљежење запажања о развоју ученичких интереса, мотивације и способности, њихових резултата у усвајању васпитно-образовних садржаја наставних предмета, њихов однос према раду и постављеним задацима и васпитним вриједностима.

 

Провјеравање и оцјењивање ученика је континуирано праћење и вредновање ученичких резултата и успјеха у остваривању задатака наставног предмета током школске године.

 

Провјеравање и оцјењивање ученика је саставни дио васпитно-образовног процеса у школи којим се ученици континуирано подстичу на савјесно и активно усвајање знања, умијећа, вјештина и навика, а изражава се оцјеном у складу са Законом о основном образовању и васпитању.

 

Правилник о оцјењивању ученика можете преузети овдје