Образовање
Одштампај

Признавање стране школске исправе

Држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине који је у иностранству завршио школу или поједини разред, има право да захтијева признавање дипломе или свједочанства − нострификацију или признавање еквиваленције тих исправа.

Грађани који привремено бораве у Републици имају право на средње образовање по Наставном плану и програму у Републици.

Страни држављани и лице без држављанства има право да захтијева нострификацију − признавање еквиваленције дипломе и свједочанства стечених у иностранству ако за то има правни интерес.

Предмет поступка нострификације, односно признавања еквиваленције јесте диплома или свједочанство стечено у иностранству (у даљем тексту: страна школска исправа).

Нострификацију, односно признавање еквиваленције стране школске исправе врши Министарство.

Нострификацијом се страна школска исправа изједначава са одговарајућом школском исправом стеченом у Републици и то у погледу права на настављање образовања и права на запошљавање.

Лице које је поднијело захтјев за нострификацију, односно признавање еквиваленције стране школске исправе може условно да се упише у наредни разред уколико поступак није окончан до истека рока за упис ученика у школу.