Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Образовање
Одштампај

Врсте средњих школа

У зависности од врсте наставног плана и програма школа може бити основана и регистрована као:

  • гимназија,
  • умјетничка школа,
  • стручна техничка школа,
  • стручна школа,
  • вјерска школа,
  • школа за ученике са посебним потребама.

 

У гимназији се стиче опште образовање у четворогодишњем трајању за наставак образовања на високошколским установама. Завршавањем гимназије ученик стиче средњу спрему.

 

У умјетничкој школи остварује се одговарајући општеобразовни програм и програм из области умјетности (музичка, ликовна, балетска или нека друга грана умјетности), што се одређује према врсти наставног плана и програма који се изводи у четоворогодишњем трајању и чијим завршавањем ученик стиче средњу спрему.

 

У стручној техничкој школи остварује се одговарајући општеобразовни програм, стручно-теоријски и практични програм у четворогодишњем трајању, чијим завршавањм ученик стиче средњу спрему одговарајуће струке и занимања.

 

У стручној школи остварује се општеобразовни, стручно-теоријски и практични програм у трогодишњем трајању, чијим завршавањем ученик стиче средњу спрему одговарајуће струке и занимања.

 

У вјерској школи остварује се одговарајући општеобразовни програм и посебан програм за образовање вјерских службеника, чијим завршавањм ученик стиче средњу спрему.

 

У школи за ученике са посебним образовним потребама остварују се стручни, посебно прилагођени програми. 

 

Наставне планове за поједине школе мозете видјети на сајту Републичког педагошког завода.

 

Средње школе у РС

Закон о средњем образовању и васпитању 

Уредба са законском снагом

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању