Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Закон и ред
Одштампај

Полицијски службеници

Полицијски службеници су лица запослена у Министарству који су овлаштени да примјењују полицијска овлаштења прописана Законом о полицијским службеницима и поступају као овлаштена лица у складу са законима о кривичном поступку Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

Полицијски службеник је обавезан да се, прије примјене полицијских овлаштења, идентификује показивањем службене полицијске легитимације или полицијске значке.

У изузетним случајевима, када идентификација може угрозити безбједност полицијског службеника или другог лица или довести у питање постизање законитог циља који оправдава примјену полицијских овлаштења, полицијски службеник може се идентификовати на други начин или одгодити идентификацију

 

Поред овлаштења прописаних законима о кривичном поступку Републике Српске и Босне и Херцеговине и другим законима, полицијским службеницима, ради спречавања кривичних дјела, прекршаја, одржавања јавног реда и мира, контроле безбједности саобраћаја, обезбјеђења јавних скупова, обезбјеђења лица и имовине, овим законом дају се и сљедећа овлаштења:

 • давање упозорења и издавање наређења,
 • легитимисање, провјера и утврђивање идентитета лица и предмета,
 • позивање лица и обављање разговора,
 • привођење лица,
 • потрага за лицима и стварима,
 • привремено ограничавање слободе кретања,
 • преглед лица, предмета и превозних средстава,
 • привремено одузимање предмета,
 • привремено кориштење туђих превозних и комуникацијских средстава,
 • снимање на јавним мјестима,
 • употреба силе,
 • обрада личних података и вођење евиденција и
 • запримање пријава. 

Закон о полицији и унутрашњим пословима

Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима