Закон и ред
Одштампај

Нарушавање јавног реда и мира

Јавни ред и мир, у смислу овог закона, јесте усклађе­но стање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном мјесту и дјеловањем органа и слу­жби у јавном животу ради обезбјеђивања једнаких услова за остваривање права грађана на личну безбједност, мир и спокојство, приватни живот, слободу кретања, заштиту људског достојанства и права малољетника и других лица.

 

Прекршајима јавног реда и мира сматрају се: прекр­шаји против функционисања државних органа и јавних служби, прекршаји против интереса малољетника и других категорија лица и остали прекршаји јавног реда и мира који су учињени на јавном мјесту.

 

За прекршаје прописане овим законом изричу се казна затвора, новчана казна и заштитне мјере.