Финансије
Одштампај

Трговање обвезницама

Обвезнице су дугорочне (рок доспјећа им је дужи од једне године али је унапријед дефинисан) дужничке хартије од вредности које инвеститори на тржишту купују ради остваривања прихода у виду камате, а емитенти продају ради прибављања додатних средстава за финансирање различитих пројеката.

Као издаваоци ових хартија од вриједности могу се јавити држава (државне обвезнице), град (муниципиране обвезнице) или предузећа (корпоративне обвезнице). Обвезнице су изузетно атрактивне хартије од вредности јер се по основу њих, у унапријед познатим временским интервалима стиче камата, а уложена средства за куповину могу, у зависности од врсте обвезница, да буду повраћена одједном на рок доспећа или у ратама заједно са каматом.

Могу гласити на име или на доносиоца, а морају садржавати номиналну вриједност, каматну стопу, серију и број. Осим овог обавезног садржаја, она може имати назначене и евентуалне начине кориштења у одређене, унапријед утврђене сврхе (нпр. за плаћање пореза у износу номиналне вриједности обвезнице ако је издаје држава, или за неки други начин кориштења).

 

Крајем августа 2009. године на Бањалучку берзу је уврштено 6 емисија обвезница Републике Српске, чија је укупна номинална вриједност 283 милиона КМ, затим обвезнице три општине (Бања Лука, Лакташи, Градишка) у укупној номиналној вриједности од 19,7 милиона КМ, обвезнице Дистрикта Брчког емитованим по основу дуга за стару девизну штедњу у вриједности од 21 милион КМ и обвезнице двије банке (НЛБ Развојна и Балкан инвестмент банка) у номиналној вриједности од 10 милиона КМ.

 

Обавезни саставни дио обвезнице су купони, који дају право на исплату припадајуће камате за одређено раздобље (најчешће за једну годину, али исплата камата може бити и чешћа) и обично их има толико, на колико таквих раздобља је издана, јер су обвезнице увијек с тачно одређеним роком враћања.

 

Куповина и продаја обвезница