Финансије
Одштампај

Зашто емитовати акције

Разлози за емисију акција

Приватна предузећа (д.о.о.) се у свом развоју сусрећу са потребом прикупљања додатних средстава за потребе развоја нових производа, ширења тржишта, куповину нове опреме, изградње нових капацитета и слично.

 

Основно питање на које власници и менаџери предузећа треба да одговоре у том случају јесте којим капиталом се може финансирати развој, то јесте од кога и по којој цијени се може добити капитал за те намјене, односно да ли је то:

  • задржана добит из претходних година,
  • кредит од банке или емисија обвезница,
  • стратешки партнер или
  • јавна понуда акција - ИПО.

ИПО подразумјева да се умјесто дужничког капитала (банкарски кредити) прикупи власнички капитал, односно да се изврши јавна емисија акција (ИПО). На тај начин, поред капитала, дотадашњи власници предузећа добијају и нове власнике предузећа (акционаре) који путем органа предузећа (скупштина акционара) сразмјерно свом учешћу у капиталу предузећа, учествују у одлучивању у предузећу.

 

Предности емисије акција

Предности финансирања предузећа путем јавне емисије акција могле би се подијелити у неколико група:

 

Финансијски разлози

Најважнији разлог финансирања развоја предузећа путем јавне емисије акција јесте што капитал који се добије путем емисије акција нема рок доспијећа и каматну стопу. Инвеститори који купују акције у јавној понуди очекују принос по основу дивиденде или по основу раста цијене акција на берзи.

Поред капитала без рока доспјећа и каматне стопе, постоји још неколико веома важних финансијских разлога због који се предузећа одлучују за ИПО. Акционари могу свакодневно провјерити колико вриједи њихово учешће у предузећу (цијена акција на берзи) и могу продати своје акције на берзи, што значи да су акције ликвидна имовина, односно претвориве у новац. Финансирањем путем ИПО, предузеће не зависи само од једног кредитора и повећава своју финансијску моћ у преузимањима других предузећа.

  

Организациони разлози

Искуства преласка предузећа из друштва са ограниченом одоговорношћу у акционарско друштво говоре да се, након преласка у акционарско друштво, предузеће организационо дисциплинује. Долази до раздвајања власничке и управљачке функције и поред интерне контроле, постоји екстерна ревизија, акционари и финансијски аналитичари који свакодневно прате и анализирају пословање друштва. Менаџери који руководе предузећем се путем менаџерских уговора мотивишу да управљају предузећем у најбољем интересу свих акционара.

Акционарска друштва имају јасно постављене циљеве и рокове које обавезују менаџмент и помоћу којих се прати успјешност менаџмента.

 

Маркетиншки разлози

Сам чин ИПО добија велику пажњу јавности и на тај начин предузеће промовише своје пословање и своје производе. Предузећа чије су акције уврштене на берзу, кроз извјештавање инвеститора о свом пословању, истовремено промовишу предузеће. Медији су такође у већој мјери посвећени акционарским друштвима јер је интерес за пословање акционарских друштава већи у односу на приватна предузећа.

Инвеститори који купују акције предузећа су најчешће и најлојалнији купци производа и услуга тог предузећа.

 

Тржиште акција (подаци о трговању)