Пољопривреда
Одштампај

Пољопривредне задруге

Пољопривредна задруга је облик организовања добровољно удружених чланова, да би задовољили своје заједничке економске, социјалне и културне потребе и циљеве, заједничким посједовањем и демократским контролисаним привређивањем. Намјена задруге је заједничко коришћење свих средстава потребних за унапређивање и развој дјелатности задругара ради побољшања и повећања резултата те дјелатности.

 

Задруге уређују односе међу својим члановима на принципима:

а) добровољности и отворености према чланству,

б) демократске контроле послова од чланова,

в) учешћа чланова у расподјели користи и покрићу штете у раду,

г) пословне аутономије и информисања чланова и

д) сарадње међу задругама и бриге за заједништво

 

Намјена задруге је заједничко коришћење свих средстава потребних за унапређивање и развој дјелатности задругара ради побољшања и повећања резултата те дјелатности. Задружним правилима утврђује се дјелатност задруге у области пољопривреде.

 

Закон о пољопривредним задругама 

Закон о измјенама и допунама закона о пољопривредним задругама

Закон о измјенама и допунама закона о пољопривредним задругама