Саобраћај и возила
Одштампај

Обука за управљања моторним возилима

Оспособљавање за возача моторних возила обављају аутошколе и образовне установе у процесу редовног образовања ученика за оспособљавање управљања моторним возилима за занимање возач моторних возила, у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Закон) и Правилником о оспособљавању за возача моторних возила.

 

Кандидат који жели доћи до возачке дозволе, прво мора знати коју категорију возачке дозволе треба.

 

Категорије моторних возила

Возачка дозвола издаје се за управљање трамвајем, трактором, радним стројем и мопедом те моторним и прикључним возилима која се сврставају у категорије: А, Б, Ц, Д и Е.

У категорију А спадају мотоцикли.

У категорију Б спадају моторна возила, осим возила категорије А, чија највећа допуштена маса није већа од 3.500 kg и која немају више од осам сједала, не рачунајући сједало за возача.

У категорију Ц спадају моторна возила за пријевоз терета чија је највећа допуштена маса већа од 3.500 kg.

У категорију Д спадају моторна возила за пријевоз особа која, осим сједала за возача, имају више од осам сједала.

У категорију Е спадају скупови возила чија вучна возила спадају у категорију Б, Ц или Д, а прикључна су возила највеће допуштене масе веће од 750 kg.

 

Возачи моторних возила категорије Б и Ц или Д имају право управљати моторним возилима тих категорија и кад су им придодане лаке приколице, а возачи моторних возила категорије Б - и возилима те категорије кад им је придодано прикључно возило чија маса није већа од масе вучног возила, ако највећа допуштена маса тих возила, односно скупа возила није већа од 3.500 kg.

 

Возач којем је издана возачка дозвола за управљање моторним возилом категорије Д има право управљати и моторним возилима категорије Б и Ц, а возач којем је издана возачка дозвола за управљање моторним возилом категорије Ц има право управљати и моторним возилом категорије Б.

Возач којем је издана возачка дозвола било које категорије има право управљати и трактором, радним стројем и мопедом.

 

Оспособљавање за возача моторних возила

 

Оспособљавању за возача моторних возила може приступити лице које:

 • има године живота прописане Законом, за поједине категорије и поткатегорије моторних возила,
 • минимално 16 година за А категорију и подкатегорије,
 • минимално 18 године за остале категорије и подкатегорије,
 • посједује љекарско увјерење о здравственој способности за управљање возилом одговарајуће категорије, не старије од годину дана,
 • има босанскохерцеговачко држављанство, пријављено пребивалиште или боравак у Босни и Херцеговини дуже од шест мјесеци, као и страни држављан који има одобрен стални или привремени боравак у Босни и Херцеговини, дужи од шест мјесеци,
 • је способно самостално рјешавати испитне тестове,
 • испуњава и друге увјете прописане за одређену категорију.

 

Оспособљавање за возача моторних возила обухвата теоретски и практични дио из:

 • прописа сигурности саобраћаја на путевима и основа познавања моторних возила,
 • наставни час из познавања прописа о сигурности саобраћаја на путевима траје 45 минута и кандидат у току једног дана може имати највише четири часа,
 • настава се изводи истовремено са највише 30 кандидата у једној групи,
 • пружања прве помоћи особама повријеђеним у саобраћајној незгоди,
 • управљања моторним возилом.

 

Возила којима се обавља оспособљавање кандидата у управљању моторним возилом обиљежавају се "L" таблицом.

 

Министарство просвјете и културе РС

Ауто-школе са дозволом

Возачи-инструктори са лиценцом