Саобраћај и возила
Одштампај

Возачка дозвола

Издавање возачких дозвола је у надлежности Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске. Поред издавања возачких дозвола МУП има надлежност над продужењем, замјеном или измјеном возачких дозвола.

 

Издавање возачке дозволе први пут

Захтјев за издавање возачке дозволе

Увјерење о здравственој способности лица за управљање моторним возилом оне категорије и поткатегорије за које се тражи возачка дозвола (не старије од шест мјесеци).

Увјерење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилом оне категорије или поткатегорије за коју се тражи издавање возачке дозволе.

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ.

Возачка дозвола важи 10 година.

 

Продужење (истекле) возачке дозволе

Захтјев за продужење

Ранија возачка дозвола

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ

 

Продужење возачке дозволе у случају ограничења

Захтјев за продужење

Љекарско увјерење

Ранија возачка дозвола

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ

 

Замјена возачке дозволе

Захтјев за замјену возачке дозволе

Раније издата возачка дозвола-

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ

 

Измјена возачке дозволе ради уписа нове категорије

Захтјев за замјену возачке дозволе

Раније издата возачка дозвола

Увјерење о положеној категорији или поткатегорији

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ

  

Измјена возачке дозволе ради промјене пребивалишта

Захтјев за замјену возачке дозволе

Раније издата возачка дозвола

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ

 

Измјена возачке дозволе ради промјене личног имена

Захтјев за замјену возачке дозволе

Раније издата возачка дозвола

Лична карта

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ

 

Замјена иностране возачке дозволе

Захтјев за замјену возачке дозволе

Љекарско увјерење

Превод иностране возачке дозволе

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ

 

Изгубљена возачка дозвола

Потврда надлежне организационе јединице МУП РС о пријави нестанка возачке дозволе

Доказ о извршеној објави, у Службеном гласнику РС, неважећом возачком дозволом

Рјешење о поништењу возачке дозволе

Доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ

Такса од 5,00 КМ