Саобраћај и возила
Одштампај

Међународна возачка дозвола

Међународну возачку дозволу издају за то овлаштени ауто-мото клубови/савези и ауто-мото друштва.

Међународна возачка дозвола издаје се на захтјев возача, а на основу важеће возачке дозволе издате од стране надлежног тијела на период важења од двије године.

 

Међународна возачка дозвола издаје се на период важења краћи од двије године у слиједећим случајевима:

1.      ако је краћи период важења у складу са потписаним међународним уговором и

2.      ако је период важења националне возачке дозволе краћи од двије године.

 

Међународна возачка дозвола не може се издати возачу коме је одлуком надлежног тијела изречена мјера сигурности или заштитна мјера управљања моторним возилом одређене категорије, док та забрана траје.

 

Цијена дозволе је 30,00КМ.

 

Овлаштење издавања међународне возачке дозволе посједује Ауто-мото савез Републике Српске