Образовање
Одштампај

Предшколско образовање

Предшколско васпитање и образовање је, према актуелним научним сазнањима, подсистем цјеловитог система васпитања и образовања од пресудног значаја за укупан раст и развој дјетета. То је, прије свега, васпитно-образовни процес формирања личности дјетета, од рођења до поласка у школу, којим се буде и подржавају, актуелизују сви његови психофизички потенцијали и усмјеравају позитивне тенденције које се испоље у развоју.

Предшколско васпитање и образвање одвија се у Центрима за предшколско васпитање и образовање, установама од посебног друштвеног интереса у области друштвене бриге о дјеци.

У оквиру Центара за предшколско васпитање и образовање или као самосталне установе дјелује 78 (од чега 13 приватних) дјечијих вртића (обданишта) и јаслица, које похађа око 6580 дјеце, у којима је запослено 449 васпитача. 

 

Закон о предшколском васпитању и образовању

Програм предшколског васпитања и образовања у Републици Српској

Jaвнe прeдшкoлскe устaнoвe у Рeпублици Српскoj

Привaтнe прeдшкoлскe устaнoвe у Рeпублици Српскoj