Омладина
Одштампај

Омладинско организовање

Омладинско организовање у Републици Српској (у даљем тексту: Република) темељи се на поштивању основних људских права и слобода, као и изворних начела демократије заснованих на Уставу Босне и Херцеговине, Уставу Републике Српске и међународним конвенцијама из области омладинских дјелатности.

 

Циљеви омладинског организовања

  • подстицање систематског унапређења и развоја омладинског организовања и омладинске политике уз активно учешће омладине,
  • анимирање омладине,
  • афирмација омладинских активности,
  • заступање интереса и права омладине,
  • промоција учешћа младих у процесу одлучивања.

 

Закон о омладинском организовању