Запошљавање
Одштампај

Посебни услови за запошљавање

Под посебним условима за запошљавање подразумјевају се услови као што су:

  • одговарајућа школска спрема,
  • радно искуство,
  • знање страног језика,
  • познавање рада на рачунару,
  • и сл.