Јавне набавке
Одштампај

Врсте поступака јавних набавки

 • Отворени поступак,
 • Ограничени поступак са претквалификацијом,
 • Преговарачки поступак са објављивањем обавјештења о набавци,
 • Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци,
 • Такмичарски дијалог
 • Конкурс за израду идејног рјешења,
 • Конкурентски захтјев за достављање понуда,
 • Директни споразум

 

Вриједносни разреди:

 

Када је вриједност уговора једнака или већа од 50.000 КМ у случају роба и услуга, или 80.000 КМ у случају радова, уговорни орган примјењују сљедеће поступке: 

 • Отворени поступак,
 • Ограничени поступак са претквалификацијом,
 • Преговарачки поступак са објављивањем обавјештења о набавци,
 • Преговарачки поступак без објављивањем обавјештења о набавци,
 • Такмичарски дијалог,
 • Конкурс за израду идејног рјешења.
 • Када је вриједност уговора нижа од 50.000 КМ у случају роба и услуга или 80.000 КМ у случају радова, уговорни орган примјењује поступак конкурентски захтјев за достављање понуда.
 • Када је вриједност уговора процијењена на износ једнак или мањи од 6.000 КМ примјењује се поступак директног споразума.

 

Када је вриједност набавке, у случају радова, једнака или већа од 9.000.000 КМ, уговрни орган дужан је да спроведе отворени или ограничени поступак, или преговарачки поступак са објавом или без објаве обавјештења, или конкурс за израду идејног рјешења или такмичарски дијалог.