Јавне набавке
Одштампај

Обавјештење о поништењу процедуре

Сва обавјештења о поништењу уговорни орган објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”. Обавјештења објављена у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” објављују се и на web-страници јавних набавки доступној путем Интернета.

Форму и образац обавјештења која се објављују у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” одредит ће Агенција за јавне набавке у сарадњи с Редакцијом “Службеног гласника Босне и Херцеговине”.

Обавјештења о поништењу процедуре уговорни органи могу објавити и у другим публикацијама или на web-страницама. Таква обавјештења не смију се објављивати у другим публикацијама нити на другим web-страницама прије датума њиховог објављивања у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, а не смију садржавати ни додатне или било које друге информације осим оних објављених у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

Обавјештења о поништењу процедуре